Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Начало форум : Интереси : Лично творчество

Автор Съобщение
 Заглавие: Туристически пазари
МнениеПубликувано на: 03 Ное 2010 20:56 
Offline
Неуморен
Неуморен

Регистриран на: 01 Ное 2010 21:29
Мнения: 101
Туристически пазар – мястото, където се срещат от една страна производиели, а от друга потребители на С и У. Не говорим за физическо място, а за място като временни срещо на купувач и продавач. Пазарът се поражда, когато потенциалните продавачи на дадена С или У, влизат в контакт с потенциалните купувачи и е на лице средство на размяна. Определящо за пазара е количеството на търсенето и предлагането, т.е по-голямото количество С води до по-ниски цени и обратно. Пазарът е сферата на размяна, т.е посредник м/у производството и потреблението. Който може да управлява пазара, може да управлява и производството, а това значи да управлява реализацията на стоките. В акта на покупко-продажба на пазарите, който го дефинираме като място за срещи и има директни и индиректни посредници.
Съвременния тур. пазар (ТП) вкл. 4 осн елемента:
1.Дейността на производителя – наличие на производствена програма; научно-технич. изследвания; да има капиталовложения в създаването на МТБ.
2.Дейността на продавачите – трябва да бъдат добре подготвени и организирани; проучване на тур.пазар; реклама
3.Организация на рекламата в туризма – има важно психологическо влияние, тя е манипулатор.
4.Разработване и непрекъснато актуализиране на ценовата полит. и механизимите за разплащане м/у всички участници на пазара.
Съвр. ТП има 6 осн.характерни черти:
1.Задоволяване на личните потребности на многоброини участн.
2.ТП е предимно пазар на нематериалните ценности и липса на големи стокови маси.
3.На ТП основно се движат потербителите, а не продавач. или У.
4.Консумацията на Т Продукт да не води до намаляване на източниците на предлагането в процеса на потребление.
5.На ТП като предлагане преобладават У, а не С.
6.От стоковата структура на ТП преобладават сувенирните С.
Видове туристически пазари – в туризма предмет на размяна са услугите. Продават се като стока, но нямат материален израз. У е като условие, което се предлага. Продажбата на тур.услуга завиди от много други продукти. Времето на потребление и времето на продажба не винаги съвпадат – т.нар ф-ма на резервация. Потреблението се осъществева на мястото на продажбата.
1.Национален пазар – пазара вътре, в една страна
2.М/ународен пазар – м/у страни – двустранни, тристранни идр.
3.Континентален пазар – м/у континентите
4.Световен пазар – в целия свят
5.Ваканционен тур.пазар – свързан с прекарването на почивните дни в граница на ваканцията.
6.Пазар на деловите пътувания – бизнес, политка – характерно за него са висококатегорийни хотелски бази, центрове. Тук разходите са значително големи.
7.Пазар на 3-тата възраст – Германия
8.Пазар на транспортни услуги – въздушен, воден, линеен
9.Потенциален тур.пазар
10.Сезонен тур.пазар
11.Регионални пазари – Африка, Америка, Европа, Пасифик и Среден Изток. 64% от всички пътувания са в Европа, Америка – 17%, Пасифик – 14%, Африка – 3%, Среден Изток – 2%.
12.Емитивен пазар – който изпраша туристи зад граница- Германия, Великобритания, Канада, Япония, Русия.
Германия – 88%. Основно пътуват към Испания, Италия, Австрия, Турция, България. Германците са индивидуални туристи – 55%, 45% пътувания с обща цел. Най-масово е пътуването с автомобил до близките дестинации – Австрия, Италия. Ср.продължителност на престоя на германците е 14 дни. Ср.разход на 1 пътуване е 750 евро = 53 евро/ден. От тях ½ са за транспорт, 13% за храна и напитки. Германия има над 800 туроператорски фирми, най-големи от тях са TUI, Neckerman, DER, Елтентуристик и др. Тенденции на германския туристопоток: Престоя се дели на 2 части; Има разлика м/у източни и западни провинции в съотношение 1:2; Относително намалява покупателната способност на германеца заради еврото; Германците стават все по-взискателни; Формулата за тях е Топлина+Далечина+ Простор. Да почиват на топло и да са по-далеч.
Великобритания – Нараства дялът на хората, които путуват 2 пъти в годината. Осн.мотив за англичаните е смяна на климата, спорт, запознанства и начин на пътуване. Ср.престои е 5 дни за 2003г. Франция печели най-много английски туристи, следвана от Испания, Гърция, САЩ. Има 138 туроператора. Най-известен е Томпсън. 2671 тур.агенции. Англичаните все повече търсят цена и качество, екотур., селски туризъм, спортно-развлекателен туризъм.
Канада – 53% патуват зад граница. Най-посещавани от тях са САЩ, Мексико, Карибски басейн и Европа. Средния престой е 14 гни, но за САЩ е 10 дни. Увелиичават се пътуванията към Европа.
Япония – Ср.престой е 8 дни, но разходът на един японец е 2000$. Увеличава се бр.на туристите, които пътуват към далечни дестинации. Те става все по-взискателни като туристи.
Русия – нов пазар – 150млн. – 15% от тях участват в м/унар.туризъм – 22,5млн туристи. Преобладаващи пътувания към Украйна, Прибалтика Грузия, Турция, Германия, Китай. Ср.престой е около 14 дни. Ср. разход е около 1500$.
13.Рецептивен пазар – пазари, които са посещавани от чуждестранни туристи, т.е те приемат – Франция, Испания, Турция, Италия
Франция – най-развит. Разчитат на делови, рекреативен, спортно – развлекателен и др. вид туризъм. Има мн.добре развита база – 1200 млн.легла в над 30 000 х-ла предимно 2 и 3 зв. Наличие на мн музеи и забележителности. Печалбата е над 10 млрд/год. Посетители – около 60 млн/год. Средният престой е около 7 дни.
Испания – Важна е формулата слънце + море + плаж, а също и вътрешността на големите градове. Има над 1,9млн легла в 29хил х-ла. Преобладаващи са 3, 4 зв. Годишен приход – над 15 млрд. Постепенно намалява дела на морския т-м, за сметка на вътрешно рекреативен – еко, селски т-м.
Турция – 1,6млн легла в 20хил х-ла. Посешава се от 10млн тур/год. Най-активни са Германия, Великобритания, Русия.
Италия - 2 млн легла в 43хил х-ла. Ср.престой е 3-5 дни. Средният разход е около 800$. Има определена сезонност – лято и зима. Негативно за Италия е замърсяването на околната среда и дребната престъпност.


TEMA 2
Туристическо търсене и предлагане – същност,
съдържание и особености

ТУРИСТИЧЕСКО ТЪРСЕНЕ (ТТ). ТТ е формата, която се явява платежоспособна потребност на хората от такива С и У, които осигуряват пътуването и временното им пребиваване извън постояното им местожителство за развлечение и отмора, задоволяване на културни и материални интереси, участия в специални мероприятия и др.соц. прояви. Тези потребности могат да бъдат както лични, така и колективни. Характерно за ТТ е, че то представлява най-много търсена на У. Подслоняването, прехранването и превозването са в основата на приходите от почти всички тур.дейности. До колко тези потребности водят до желание на потребителя да вложи свои пари в тур. С или У.
ТТ е форма на проявление на масовата платежоспособна потребност от такива С и У, които предизвикват пътуване или временно пребиваване на туристите извън постоянното им пребиваване с цел задоволяване на индивидуални потребности. ТТ е свързано предимно с представяне на У, като в собствен мащаб заемат 2/3 – 4/5 от разходите за туризъм, направени в света. ТТ се насочва не към задоволяване на жизнени потребности, а повече към специфично предлагане на нестокови У. Тур.продукт трябва да бъде многообразен. Не са редки случаите, когато туристите са разочаровани, което налага едно непрекъснато адаптиране на предлагането в зависимост от търсенето.
Характерна особеност за ТТ с субституцията – изместване. Когато предлагането и търсенето се разминават, туриста прави заместваме: вертикална субституция – туриста не пътува; хоризонтална суб-я – която не замества продукта с нещо друго, но някои елементи се съкращават – има по-къс период на пътуване, по-нискокатегорийна база.
Еластичността на ТТ е много различна:
1.За различните С и У - Висока еластичност – цената на С иУ расте, а търсенето бързо намалява. Има и обратно – С и У се продават по-добре при по-високи цени (престижни стоки)
2.За различните групи туристи – много бедни – при тях има точен предел на ТТ. Ако цените се повишат малко, търсенето намалява. Много богати – не се интересуват от цените, а от престижн.и модата.
3.Всички останали категории тур се намират м/у тези 2 групи.
4.ТТ е с висока ценова, доходна и рекламна еластичност.
Основни ф-ри, които определят ТТ:
1.Профила на туриста – какъв е индивида който ще потребява
2.Привлекателност на пътуването
3.Оценка на тур р-си
4.Елементи на пътуване.
ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕДЛАГАНЕ (ТП). ТП е материален израз на съществуващите възможности за предоставяне на тур С и У с цел задоволяване на ТП, представлява и съвкупността от тур С и У, предлагани на ТПаз.в даден период от време с цел превръщане на тяхната стойност в пари. ТП има 2 съставни части: количествена и качествена оценка. Количествената оценака на ТП е обема на С иУ, които могат да се реализират на пазара. Това е доста променлива величина, поради 2 причини: от една страна промените в стойностите, а от друга – кога се предлагат тези С и У. Качесвена оценка - в зависимост от отношенията м/у производители и потребители, посредници ще има едно доста тясно съотношени м/у тях. В този смисъл тя е доста неясна, приблизителна. Точно тази трудност при оценката на качесвото предпоставя трудности за реализацията и има разминаване м/у Т и П. Предлагането се състои от няколко части: 1.Осн. У 2.Допълн. У 3.Специф.потребл., сувенири
Характерна особеност на ТП е че преобладават У с невещна форма – туриста получава информация. Мн.често се налага да се ползват допълнителни методи – реклама. Особеност на ТП е слабата еластичност – т.е слабо реагира на промените, настъпващи при конкретни фактори. Не реагира веднага на търсенето, защото се нуждае от големи капиталовложения и разширяване на базата, а през това време Търс.не чака. ТП е в тясна зависимост от степента на организация на самото предлагане. Различаваме 2 различни системи на орг-я на предлагане: 1.Полополна – многобр.малки участници с не голям капитал, които най-често поддържат различни цени за едни и същи С и У – частни предприемачи. 2.Олигополна – малко на брой, но мощни, с икономически потенциал участници. Това са големи хот вериги, х-ски компл.и др.
М/у тези две системи има борба за пълномощие и именно тя изключва появата на монополи в туризма.
Осн. ф-ри определящи ТП:
1.Производство на все по евтини и конкурентни С и У.
2.Бърза реакция в зав. от търсенето
3.Провежданата държавна политика в областта на т-ма.
4.Причини от катастрофален х-р – земетресени, ураган
5.Намеса на пазара на нови участници
Съвременното ТП се хар-ра с концентрация, която може да бъде в 2п:
1.Хоризонтална концентрация – обединения на предприятия от един и същ сектор – хотелиерство, туроператорска дейност. Hilton Hotels...
2.Вертикална концентрация – различни по характер форми се обединяват – пр. Туроператори + Транспортьори. TUI, Brit.Airways.
ТП се хар-ра с голяма фондоемност, т.е необходими са готови натрупани средства или да се знае със сигурност печалбата, за да се тегли кредит. След това средствата се възстановяват по-бавно. ТП се отличава с високи и устойчиви темпове на растеж в световен и национален мащаб. Трайна тенденция от половин век е непрекъснатото разширяване на ареола на ТП, чрез вкл.на нови тур.страни и дестинации, фирми.


ТЕМА 3
Характеристика на туристическия пазар след 80-те год.
на миналия век – насоки и промени

Мотивите за предприемане на тур.пътуване.

-68% от всички пътувания са с цел ваканция, 20% бизнес, 12% др. мотиви.
- Избор на обект на посещението – водещи са още морските дестинации-32%; посещения на големи градове – 20%; тур.обик.на държави – 13%; природни забележителности извън градове – 9%; планински маршрути през лятот – 7%, ски туризъм през зимата и др.
Разходи за тур. пътувания – преобладава тенденция към нарастване на общите разходи – средно по 1000$ на пребиваване – около 10дни. Среднодневния приход на един турист е около 100$. В източна Европа в последните години 40-60$ на ден. Нараства и броя на пътуването към по-големите дестинации. Югоизточна Азия, Хонг-Конг, Сингапур, Китай, Карибско море и др.

Среден престой на един турист – 10 дни, нарастват краткотрайните пътувания до една седмица, а дългите до 10-14 дни.

Изменения в демографски особености и поляризация на интересите – средната възраст на туристите се увеличава – 42 год. Броя на жените се увеличава по-бързо от колкото мъжете. Увеличава се семейния туризъм. Нараства делът на младежите мюу 15-19 год. Увеличава се делът на туристи от големите градове за сметка на тези от провинцията. Нараства делът на тези, които търсят здравни продукти с екологична стойност. Увеличава се групата на 3-та възраст туристи.
По отношение на пролиферацията – разширяване на фирмите, които имат общи корени – създават се филиали, клонове. Пр. Britishairways. Тя дава възможност за използване на Франчайзинг.


TEMA 4
Ценообразуване на тур.пазар

Формирането на една цена е сложен п-с. Той отразява Търс.и Предлаг.в даден момент. Има предпоставки за ценообразуването.
1.Цените не могат да бъдат еластични, тъй като разходите за продукта са големи, а в същото време се води борба за туристи.
2.По-голямо значение придава цената на труда в туризма
3.Търсенето се предлага от неограничен брой участници и тъй като те са неорганизирани приемат цената, такава каквато им се каже.
4.Цените в туризма са със сезонен х-р – дали е висок, нисък, мъртъв сезон – 40-50% е отклонението м/у високия сезон и извън сезона.
5.Отклоненията на цените на тур.пазар имат 2 крайни точки – горна и долна. Горна е сумата, която може да отдели 1 турист от средната, най-масова категория тур.. Тя се установява трудно – в момента, в който на пазара не може да се предлага по-висока цена, е постигната горната точка. Долната точка са минималните разходи, които трябва да бъдат задължително покрити по производството на тези У и С + средната капитализирана печалба за отрасъла туризъм в съответната среда.
Основни ф-ри, които влияят в/у цената и нейното формиране:
1.Потребност от туризъм – до колко тя е задоволена
2.Ценовата политика на всяка държава в областта на туризма
3.Валутен курс и др.
Видове цени на туристическите пазари:
1.Монополно високи и монополно ниски. Те се постигат рядко.
2.Дъмпингови цени – тази, която се продава под вашата себестойност за да спечели конкурентната среда за кратко време
3.Цени на дребно – за неограничени туристи, общи цени – за организирани туристи.
4.Сезонни цени – има рекламен сезон, пред сезон, главен сезон и извън сезон.
5.Рекламни цени – еднократни, промоционални на нов продукт
6.Цени по каталог – вкл.и цената на посредници
7.Тарифни цени – онася се за транспорта
8.Купонни цени – цени за пълен пансион – Allinclusive. Промени на цените не се очакват. Винаги са индивидуални.
9.Разчетни цени – цени м/у продавачи, производители и техните посредници на пазара.
Тенденции на цените на европейсия туристичеси пазар.
1.Осн.тенденция е че цените непрекъснато се повишават.
2.Конкуренцията в туризма се води или по линия на равнище на цената, или по линия на повишаване на качеството. В първия случай конкуренцията е м/у много участници (полиполна). Повишението на цените е характерно за всички развити страни, като за база се взима страната с най-висок жизнен цикъл.


ТЕМА 5
Маркетинг в туризма, съдържание и по-важни дефиниции.
Видове маркетингови концепсии.

Същност на маркетинга в туризма – п-с, при който Тур.Търс.е проучено и задоволено чрез специфична маркетинкова концепция, обособена система на разпределение, фиксирана цена на размяна, установяване и поддържане на система за взаимна информация м/у тур. орг. и нейните клиенти, като защитават техните взаимни интереси.
Особености на функционирането на стоп.орг. за услуги:
1.Характерно за туризма, е че в процеса на създаването и особено потребление на У на клиента се отделя специално място и активно поведение.
2.Връзката с клиента е доста разностранна:
-директна – пряка-на инф.бюра
-непосредствена – когато клиентите сами се обслужват
комбинирана – когато имаме посредници
3.Възможносста на персонала да продава своя продукт – да убеди клиента да го купи.
4.Оценката за качество с субективна – колкото клиенти имаме, ще имаме и толкова различни оценки. Един и същ продукт има различни оценки от различни клиенти.
Критерии определящи маркетинга на услугите
1.Разходите за маркетинга – особено, когато разходите се увеличават, а приходите в същото време намаляват.
2.Маркетинга трябва да подпомага клиента в избора му без да му налага и същевременно да го приобщи към прод-та на съотв.фирма.
3.Равнище на управление – трябва да не се прехвърлят нещата на по-високо равниище. Колкото е по-ниско равнището на решаване на проблема, толкова по-добре.Мар-га трябва да е близко до клиента.
4.Приноса на мар-га за бърза адаптация на фирмата за промените във външната среда – научно-техн.прогрес.
5.Възможност за мар-га да се възпитават качества, култура от страна на клиента.
Особености на мар-га в туризма:
1.Трябва бързо да се преодолее разстоянието от място на пребиваване до мястото на потребление, за да може туриста да оцени разликата.
2.Туризма е комплексно ползване – на сгради, съоръжения и чисто нематериални У, които имат предимно по-голямо значение.
3.Значение за туризма има наличието на доста голям персонал, при което отделните личности имат отделни задължения и умения.
4.По-голям е броя на малките фирми, които обслужват туристите. Рядко явление с малките фирми да имат големи средства за маркетинга спрямо големите тур.ф-ми. Трябва да се постигне компромис – малката фирма да има достатъчно средства.
5.Прекалено много допълнителни фирми, които не са туристически се включват в туризма – транспортни, застрахователни
6.Бързината, с която се обработва информацията, нужна за туризма
7.Разминаване м/у рекламна акция и очакванията на туриста за съответния продукт
8.Все по-често класическия маркетинг използва т.нар средства на вътрешния маркетинг.
Съдържание на мар-га в туризма:
1.Обща хар-ка, цели на мар-га в туризма – откриване и възбуждане на желание на потребителя към определени тур С и У.
2.Предлагане на така търсените С и У чрез различни механизми на продажба:
-реализация на тези С и У при опреселена стопанска печалба
-постоянно следене на потребяваното потребление
За да се постигнат тези цели се правят няколко компл.анализа:
а)анализ на стуктурата на продукта
б)анализ на м/ународния пазар
в)анализ на конкуренцията
Обща дефиниция на мар-га в туризма: (доц.Стефанов) – Маркетинга в туризма е сложна комплексна с-ма с ясно определена пазарна насоченост към поясняване на нуждата от планиране, произ. и реализация на С и У в туризма в съответствие с тур.търсене и постигането на определени стопански цели.


Маркетингови концепции
Основни водещи концепции за съвременното разбиране на мар-га:
1.Философска – мар-га преди всичко е н-н на мислене, който казва че без купувач няма стопански процес. Философията тук се изразява в това, че потребностите на купувачите и възможността на предприятието да произвежда С и У, могат да съществуват и гарантират по-нататъшното развитие, само при ефективно присъствие на пазара. Промените в маркетинговата философия следват промените на пазарното стопанство.
2.Търговска – нито един продукт не се продава сам. Фирмата не само произвежда, но и търси как да продаде новия продукт. Тя развива контакт с потребителите ч/з агресивна реклама, предоставя известни привилегии за покупка на определени С и У. Увеличава се конкретната помощ под формата на съвети на продавача. Тази конкуренция хар-ра мар-га в краткосрочен план. Причината е в това, че всеки пазар рано или късно се превръща в наситен. Освен това предмет на търговията са глявно краткотряйни продукти, изискващи краткосрочен мар-г, а това е свързано със съкращаване на времето за продажба на С, а за да се постигне това се организира реклама, а крайната цел на всяка реклама е да се ускорят продажбите. От своя страна продавачите искат да ускорят продажбите, за да се увеличи масата на печалбата.
3.Продуктова – залага се на идеята, че клиента е винаги готов да закупи висококачествен продукт. Изисква се по-добра координация м/у продуктовата и търговската концепция, м/у произведените преди това С и У и новита. Освен това то е свързано с голям риск, поради това, че са нови и непознати на потребителите и ако не се реализират става за сметка на обществото. Затова задачата на науката е предварително да информира обществото като цяло каква е полезността от новото и за това към различните и национални м/ународни конгломерати и създават специални институции, в които работят големи специалисти.
4.Социална – още през 69г. тя е била пропагандирана и нейн основател е Котлер. Той смята, че мар-га е приложим в орг.с одеална цел – професионални организации, правителствени орагани, а също така и в сферата на социланите въпроси, музейното дело, религиозни организации, науката, културата и др.. Щом нещо може да се продава, то може да се разработва съответна мар-гова концепция, за да се получават приходи, независимо, че крайният резултат може да бъде С, У и др.
5.Техническа – мар-га е серия от техники – сегментирането на пазара, средствата за определяне на риска, за измерване на количествени параметри. Тези средства си остават само инструментариум на мар-га.
6.Психологическа – тук превес има човешката психология, като човек може да избира онези продукти, които поддържат собственото му его. 60% от човешките потребности се формират от неговите инстинкти и 40% от психологическите потребности. Тя търси отговор и връзки м/у конкретен продукт и конкретен купувач. Доказано е, че тук пирамидата на потребностите вкл. 5 осн. вида: физиологическа, чувсво за сигурност, желание за принадлежност, желание за признаване на личността и необходимостта от нейната реализация.
7.Управленска – осн.място имат управленските функции – целеполагане, планиране, координация, кадрово осигуряване, вземане на правилни решения. Управленската концепция търси най-добрите възможности за съотношение м/у стратегически м-г (краткосрочен план), м-га на практика непрекъснато се контролира.


TEMA 6
Видове маркетинг – в зависимост от времетраенето, основните дейности, цели и видове туризъм.

9 са основните видове маркетинг:
1.В зависимост от продължителността на действието:
а)Краткосрочен – обикновено се планират близки цели, които следва да се осъществят в рамките на 1 год., тримесечие или един сезон. В такъв срок трябва да бъдат поставени цели, които са по-лесно постижими, които изискват по-проста организация на труда, но се налага колектива да се натоварва повече, за да се постигнат целите. Краткото време налага мобилизация на повече специалисти, привличане и на др.специалисти. Те трябва да решат повече задачи, следователно изискват повече средства.
б)Средносрочен – приод 1-5 год. При него целите са по-сложни, по-трудноизпълними. З това срокът е по-дълъг. Този вид дава възможност по-добре да се оценяват явления и процесите, използваните методи, за които се изисква повече наблюдение, анализ. Той позволява да се правят корекции, да се отстраняват слабостите, да се акцентират усилията за решаване на по-голяма цел.
в)Дългосрочен – раработва се за повече от 5год.и понякога достига до годините на концесиите 30-35год. Посвещава се на една голяма, далечна цел – да се повиши заетостта на МТБ. Това е голяма цел, ръководи се от водещи специалисти в туризма, трябва привличане на експерти от страната и чужбина. Задачите, които се използват за изпълнение на целите, трябва да се конкретизират. Да се изяснят първо тенденциите, необходимо е и разработване на специална концепция за постигане на целите.
Преобладава краткосрочния м-г. Най-висок ефект дава дългосриочния, а най-малък – краткосрочния.
2.Стимулиращ маркетинг – играе голяма роля за лансиране на нови видове У, за по-рационално използване на тур.р-си и др. Насочен е към създаване на търсена на С и У, които до тогава не са представлявали интерес за потребителя, когато има недостстъчно търсене на дадена У и нейното потребление е затруднено.
3.Развиващ – прилага се, когато търсенето е обективно, на лице, но потреблението не е адекватно на капацитетните възможности на фирмата производител. Насочва се към предлагане на допълн. У, разширяване на видовете услуги. Тук нещата се изразяват, в това, че условия за създаване и предлагане на условия има, но самите тур.предприятия или ги подценяват или допускат организационни слабости. Необходимо е: 1.Да се определи величината на потебциалното търсене. 2.Да се установят сроковете, в които производителя на С и У ще е готов с предлагането им. 3.Да се калкулират и уточнят плаващи цени, по които ще се прдлагат У и С. 4.Да се съставят графици на пристигащите тур.групи, които ще участват в разл. Мероприятия.
4.Синхромаркетинг – прави се сравнително рядко. Означава да се коригира предлагането съобразно търсенето във всеки един момент на тур.сезон. Обикновено се налага, когато високия сезон се стеснява, а се удължава предсезона или следсезона. За това трябва: 1.Правилно разпределяне на използваните видове транспортни средства по сезони. 2.Създаване на график за привличане на автомоб.парк, съобразно графика за пристигане и отпътуване на туристите. 3.Усъвършенстване на координацията на транспортния парк м/у отделните видове транспорт в границата на страната. 4.Повишаване на културата на тур.транспортно обслужване, което за сега се оценява от туристите за незадоволително. 5.Подобраване на вътрешно комплексното обслужване.
5.Демаркетинг – прилага се в условия на крайно незадоволено търсене и голямо предлагане. Означава реорганизация на фирмата, по отношение на снабдяване със С и У или на самата фирма. Прави се в случаи, когато има явно голямо търсене на ниски цени. Може да събуди едно нарастващо потребление, но и обратното. За да се ликвидира проблема е необходимо: 1.Да се установи ритмично снабдяване. 2.Да се съдейства на производството. 3.Да се осигурят на пазара заместители на У, които биха задоволили нуждите на реалното търсене. 4.Да се повишат цените, за да се намали търсенето.
6.Ремаркетинг – има задача да възроди, възстанови възможностите на продажбите на някои видове С и У. В много случаи се прави, когато действащия м-г не добре е оценил количествено и качесвено У, предлагани на определен пазар и трябва да се избере нов м-г.
7.Екологочен маркетинг – този вид м-г е нов от гледна точка на повишените изисквания на клиентите за екологично чисти продукти – фитотерапия, апитерапия, фитнестерапия и др. Често екологичният м-г се третира като вариант за избягване на досегашния масов м-г, той е като алтернативен м-г.
8.Маркетинг на туристическите услуги – изисква да предлагаме висококачесвени У на все по-гилям брой туристи и да бъде максимално близък до реалността.
9.Маркетинг на продажбите – при този вид основното е да се премахнат дублажите, да се ограничат анулациите и да се предлагат толкова по обем У, колкото реално могат да се потребят при високо качество на услугите. Успехът на този вид м-г зависи от определяне на обема на продажбите през сезона, рекламиране на предлаганите У за продажба в страните, изпращащи туристи и др.

Критерии за разделяне на видове м-г
1.М-га е целева насоченост – стратегически, оперативен.
2.Среда на прилижения – локален, регионален, нац., м/ународен.
3.Специфика на м-говия обект: хотелски, транспортен, спортен и др.
4.Персонализиране на връзката с клиента – директна, индиректна.
5.Хар-р на познатото поведение: агресивен, регресивен.
6.Хар-р на тур.търсене – активен, демаркетинг.

TEMA 7
Маркетинг-микс – същност и дозировка на неговите елементи
/5-те “П”/

Маркетинг-микса е сложна концепция, тя не вкючва само един от елементите на туризма. Всяка тур.ф-ма си поставя чрез м-г концепция, постижими цели, които тя се опитва да реализира като използва определена стратегия. М-га е комплексно обвързано предлагане на отделните марк-ви елементи, така че да се постигне благоприятно пазарно поведение на тур.ф-ма. Още през 1962г. Бернекер дава определение за следните елементи на м-га в туризма:
1.Откриване и възбуждане на желание на туристите към пътуване.
2.Пренасочване на тези желания към определени видове С и У, предлагани от фирмите производители
3.Продажбата на търсените С и У и използване на инструменти за стимулиране на продажбите
4.Реализация на С и У с цел получаване на печалба
5.Анализ на поведението на туристите като потребители.
Множество фактори оказват влияние в/у провеждането на м-г стратегия на организацията. Те са разделени в 2 големи групи:
І.Група на контролеруемите ф-ри – те могат да се контролират защото в/у тях могат да оказват влияние специалистите от м-овите отдели на организациите. Тази група е известна като м-г микс. Състои се от 5 елемента – т.нар 5-те “П”:
1. Product – Елемента е свързан с производствена и продуктивна стратегия на фирмата, т.е кой ще е потребител, кой продукт да произваждаме.
2. Placement – М-га е свързан със стоковото ддвижение и пласмента на продукта.
3. Promotion – Свързан е с промоционалната поилитика
4. Price – Цената, на която ще се продава
5.People – Това са човешките ресурси.
5-те “П” са известни и като 5Р+S (сървиз-обслужване)
ІІ. Група на икономическите фактори – Те се делят на 2 подгупи ф-ри: микромаркетингова среда и макромаркетингова среда. Никой специалист не може да влияе в/у тяхното развитие. В микромаркетинговата среда влизат фири, на които могат частично да оказват влияние. Това са различни видове доставчици на една ф-ма.
Много важно място в мар.-микса заема т.нар. “жизнен цикъл” на С и У. Това е периода от възникването на идеята за създаване на нов или усъвършенстване на вече съществуващ продукт, до момента от неговото отпадане от пазари, поради невъзможност да задоволява потребностите на клиента. Наблюденията през последните 20г показват, че Ж.Ц започва да се съкращава: 1.Заради техн. п-си; 2.Заради нарастваща конкуренция м/у фирмите производители. Етапи на Ж.Ц:
1)Въвеждане на пазара (поява на продукта) – вкл. участие на пазара, рекламни усилия, липса на получаване на незначителна печалба. Този етап е свързан с бавно нарастване на продажбите и висок риск от провал. Печалбата е относително малка или почти липсва, тъй като покупките са ограничени, а разходите за рекламата са твърде големи. Той се нарича и етап на формиране на първоначалното търсене. Не е задължително винаги да имаме печалба.
2)Растеж на продажбите – покупките бързо се увеличават, продукта се познава добре от клиентите и печалбата расте. Тази фаза трябва внимателно да се анализира, за да се отстранят слабости в организирането на предлагането в рекламирането.
3)Зрял етап – когато имаме относително постоянни обеми на продажби, почти всички туристи познават продукта, но същевременно се появяват и конкуренти на пазара и започва борба за клиенти. Често се нарича период на насищане от масовото тур.Търс.
4.Период на опадък – х-ра се с рязко намаляване на продажбите и свиване на печалбите от реализацията. Често се налагат допълнителни инвестиции за реклама.
Всяка фирма иска да има по-дълъг Ж.Ц на стоката, която продава.

TEMA 8
Инструментариум на Маркетинга – информационна
(пасивна и активна) страна

Основно място в инструментариума в туризма заема информационната система. Тя предствлява съвкупност от средства и методи, за редовно набиране; анализ и предаване на маркетинговата инфирмация с цел вземане на определено решение. Инф.с-ма се възприема като пасивна страна на инструментариума на маркетинга и нейни съставни части са:
1.Базите от данни, които оформят съдържанието на информацията
2.Методи, които се използват за анализ на тази информация
3.Каналите, по които информацията стига до потребителите
4.Моделите за стимулиране на решенията.
Марет. Инф. С-ма се разделя на 2 подсистеми:
1.Спомагателна подсистема – която включва: информация от изследване на пазарите; начини за събиране и разпределение на данните; движенито на информацията от мястото на събирсне до мястото за анализ от специалистите по м-г.
2.Оперативна подсистема – която използва набраната информация и служи като основа за избор на маркет.решения.
Всяка м-гова инф.с-ма отговаря на следните 6 х-ки (изисквания):
1.Бързина на регистрацията на информацията – времето, в което се набира информацията до окончателното и предаване на по-горно ниво
2.Равнище на агрегация на данните – многодетайлни, обединяване в група и т.н.
3.Равнище на аналитична сложност на обработка на инф-та: когато се събира точно определена инф-я; как се отнася даден човек към продукта; имитационни модели при най-сложното равнище
4.Наличие и функции на използваните техн.средства – все по-необходимо е информацията да се обработва със съответната техника. Но не винаги е задължително да се използва техника.
5.Механизми за предаване и използване на информацията – от 2 типа:
а)когато специалистът по м-г работи самостоятелно
б)когато работи заедно със специалиста за обработка на инф-та.
6.Брой на вкл.допълнителни подсистеми за обработка на инф-я.


Има 3 варианта:
-най-често използвана е изборно-разпределителната подсистема – избират се различни отдели.
-ретроспективно търсеща – на база на вече събрани данни да се връщаш и д правиш анализ и сравнения.
-с-ма за случайна инф-я, която на се вписва в първоначалните данни, но ние сме стигнали по някакъв н-н до нея. Добре е да не се изхвърля.
Условия зауспешно функциониране на една инф. с-ма в м-га
1.Тази с-ма да се разработи в съответствие с указания на ръков-то
2.Специалистите по м-г да са наясно с принципите и целите на инф. система и пълноценно да участват в нейната обработка.
3.С-мата трябва да позволява набирането на инф-я в първичен вид
4.Развитието на с-мата да става по пътя на нарастване равнището на аналитичната сложност. Трябва да се почне с по-простите методи и начини и се стига до сложните.
Пречки за негативно функциониране:
1.Прекалено гол. агрегация на данни–губи се връзка с реалните данни.
2.Капацитета на техниката за обработка на данните да се различава от динамиката на инф-ята.
3.Изоставяне на нивото на квалификацията на специалиатите от динамиката и х-ра на информацията.
В резултат на въздействието и на активната и пасивната страна се формират и следните конкретни инструменти в м-га на туризма:
1.Политика на продажбата – да се осигури разпределение на продукта на пазара:
-осиг.на мах. достъпност на потребителя до продукта
-осигуряване на имидж за пазарното лидерство
-стимулиране на външните канали за продажба на собствения продукт
-да се повишава професионалната подготовка на посредниците
2.Политиката на производство на С и У – целта е да се изразходят оптимално вложените средства за да се получат положителни крайни резултати
3.Политиката на асортимента – какви услуги да се предлагат. Да се поддържа един добър тур.продукт на добро качествено равнище. Да се прави постепенна подмяна на качествения продукт с по-добър
4.Политиката на ценообразуване – крайна цел на една ценова политика трябва да е разширяването на пазарния дял. Добре е да се поддържат различни цени на един продукт, да има т.нар. промоционални цени
5.Създаване и поддържане на благоприятен психосоциален климат – както за туристите, така и за изпълнителния персонал, който работи в с-мата на туризма.


TEMA 9
Маркетингова проучвателна дейност в туризма

Практиката е наложила модел на организиране на научно-изследователската д-ст в туризма. Този модел изисква изследването да протича в зависимост от важността на отделни фактори и връзката м/у тях да буде последователна, за вземане на профилни решения и научно обоснование на една план-програма.
Видове маркетингови проучвания:
1.Сондиращо проучване – събиране на голяма по обем информация за да може да се направят по-разширени и задълбочени бъдещи изследвания
2.Описателно проучване – целта му е очертаване на някои параметри на пазара в точно определено време. Те са най-често срещани в маркетинговите проучвания. Пр: Чрез анкети
3.Причинно следсвено – проучване, коети търси някакъв проблем и причините, които са го породили.
Към тези 3 осн. проучвания се прибавят още 4, които са във връзка със Световната организация на туризма.
-проучване за възможности за първоначална ориентация към даден продукт – идеята е да се види защо туристите избират този продукт
-оценка на етапите в развитието на туризма към конкретен, настоящ момент. Целта е да се види дали има положително изменение или обратното – бр.нощувки, пристигащи и др.
-измерване на интензитета на тур.индустрия – правят се изследвания за това, колко бързо една страна реагира на измененията на пазара. Дали изучава активно своите конкуренти на пазара
-избор на перспективи за развитието на туризма в дадена страна и да се насочи към нов продукт, нови туристи, да се търсят общи м/удържавни условия за развитието на туризма.
Елементи на маркетинговото проучване – 6 елемента:
1.Избор на пазарни сегменти, детайлно проучване на клиента-тур –относно нвговия профил: пол, възраст, професия, доходи, мотиви за пътуване, поведението на клиента и лоялността на клиента към съответната фирма.
2.Разкриване пазарното поведение на продукта – жизнен цикъл, конкурентно способност, модификация на продукта
3.Информация за х-ра и качеството на тур.реклама и за каналите на въздействие в/у туриста
4.Обратна връзка на туриста за фирмата и вкл.на масмедиите за оформяне на трайна благоприятна представа за тази фирма
5.Разкриване и непрекъснато актуализиране на с-мата с цел запазване на досегашната клиентела и спечелване на нова.
6.Набиране и обработка на инф-та за каналите на разпределение.

TEMA 10
Маркетингова план-програма – по-важни раздели и
връзките м/у тях

В основата на всяка план-програма е идеята да се управлява като се предвижда. По своята същност МПП е един точен календар за хар-ра, вида и метода на извършване на маркетингови действия с цел постигане на предварително избраните цели при определена стратегия, тактика и бюджет. Всяка МПП се разработва от хора и влиянието на субективния фактор е водещ. Успеха на МПП зависи от качесвата на специалистите по м-га в туризма:
1.Вярно чувство за реалност
2.Да използва логичния подход и мах.информация от предходни пероди или проучвания
3.Да прилагат интуиции и творчески подход при разкриване тенденциите за развитие на пазарите, конкуренцията и т.н.
4.Да защитават становището, че добрите идеии не са привилегии на избраници или ръководство
5.Да се ръководят от натрупалия се личен, персонален или колективен опит
6.Да не заемат негативна позициця, особено в предварителните етапи, защото това лишава човека от творческа идея.
Практиката е наложила модел на организиране на научно-изследователската дейност в туризма. Този модел изисква изседването да протича в зависимост от важността на отделните фактори и връзката м/у тях да бъде последователна, за вземане на правилни решения и научно обосноваване на една план-програма. Основни раздели на една МПП са стратегически и тактически. И двата раздела са важни и трябва да са равномерни.
1.Стратегически позиции – вкл.дефиниции за мисиите на предприятието, за кого е създадено това предприятие
-описание на целевите пазари
-определяне на м-говите цели – каква концепция ще се застъпи
-описание на водещата стратегия на фирмата
-описание на концепцията
-описание на стратегията на продажбите
-описание на стратегията за консумация
-описание на контрола в/у стратегията на фирмата
-разпределение на отговорностите
2.Тактически позиции
-действия за лансиране на нови продукти
-действия по изменение на съществуващ продукт
-действия по отпадане на определени, изчерпали се вече тур.п-ти
-ценова политика за отделни продукти във всеки отделен модел на реализацията
-действия по усъвършенстване механизмите на продажбите – предварителна инф-я, ангажиране на посредници и др.
-промените в обслужването на туристи – раб.вр., персонал
-програмите за комуникации – връзки с радио и ТВ, реклама и др.
При МПП се прави:
1.Анализ на възможностите за продажба на тур.продукт – прави се за планираните нови У, непознати на туристите.
2.Проучване на тур.марки
3.Проучване на клиента – детайлно проучване на потербителите
4.Количесвен анализ на пазара – има мн.страни, райони, в които туристите са напълно задоволени от У и др., в които има остра нужда от такива
5.Анализ на цените – да се установят ценовите различия според качесвото на услугите, на тяхната комплексност и количесво.
6.Проучване на резултатите от продажбите – извършват се проучвания в туризма, ползвайки анализа на показателите: валутни приходи, среднодневна продължителност на престоя, валутни приходи, структура на разходите на тур.по националност
7.Изучаване на мнение – изучават се интересите, желанията, поведението, бита, кулурата на клиентите.
8.Изследване на каналите за продажбите
9.Проучване на разходите по разпределението – те са: постоянни и променливи
10.Изследване на тенденциите на пазара
11.Проучване на рекламата като инструмент на м-га – без реклама няма туризъм.


Back to top
 Профил Изпрати  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Начало форум : Интереси : Лично творчество


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
За контакт: contact@bgm8.com    Skype:www.bgm8.bg   ©2008-2010 BGM8.BG Всички права запазени Запознанства