Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (2039)
 

Времена в английския

Past Continuous FORM [was/were + present participle] Examples: • You were studying when she called. • Were you studying when she called? • You were not studying when she called. Complete List of Past Continuous Forms USE 1 Interrupted Action in the Past Use the Past Continuous...

Теми по английски

2. SUNNY BEACH The Bulgarian coastline extends for 380 km. The beaches cover 34 percent of the sea shore and are among the best in Europe. The sea water is rich in oxygen with few sea weeds and no dangerous animals or fishes. The climate is also...

Are poor people poor or just lazy?

Are Poor People Poor Or Just Lazy? “Poor people are not lazy, but lazy people are often poor” “The problem with being poor, is that it takes up all of your time” Many people believe that poor people are poor because they are lazy…some also believe the opposite, when you take a...

New words

• CONTRACT Ex 1.: If you want to sell your car, you'll probably have to draw up a sales contract. Ex 2.: I'd rather sign the employment contract as soon as possible not to be cheated and paid nothing. • TO STARE Ex 1.: She sat down staring into space and I knew she was deeply thinking...

Георгафия на Испания - Geograf?a de Espa?a

Un proyecto sobre el Geograf?a de Espa?a Palma de Mallorca Palma de Mallorca es situada en el este de Valencia en el mar mediterr?neo, m?s punto en las islas Baleares. Ella es la m?s grande ciudad y el m?s grande puerto de la isla Mallorca y capital de las islas Baleares. Su...

История на литературата - Literaturgeschihte

Thema 4 Thomas Bernhard Er hat sich zu seinen Lebzeiten ( † 1989) sehr vielen positiven Einsch?tzungen erfreut, er ist bekannt im deutschen Sprachraum, sollte gegenw?rtige Autoren mit seinen Schriften beeinflusst haben. Er ist 1931 in Holland geboren, seine Eltern sind ?sterreicher. Man kann...

Легендата за Рила и Пирин - Die Legende von Rila und Pirin

Die Legende ?ber Rila und Pirin Gebirge Einmal war Rila-Gebirge eine Frau, deren Name Rilka war. Sie heiratete einen jungen Mann aus dem Nachbarndorf gegen den Willen ihrer Eltern. Der Mann hie? Pirin. Die beiden Jungen heirateten heimlich, ohne ihren Eltern oder jemandem anderen zu...

Business Dictionary (английски)

Business English means and descriptions According to(според,съгласно)- following, agreeing with or depending on sth: If all goes according to plan, the building will be finished by January. Advertising(бизн.рекламен)- the act of making a company, a product or a...

Руски падежи и склонения

Падежи и склонения Склонения склонение И Р Д В ТВ ПР 1во съществителни - -а/-я -у/-ю Р или И -ом/-ем -е/-и 1во прилагателни - -ого -му Р или И -ым -ом 2ро съществителни -...

How to handle the stress

ИУ ВАРНА Надежда Пехливанова, спец. ИНС, фак.н-р: 10779, 114 сб.гр. How to handle the stress? Essay Everyone has stress, and we all have different stressors. Each person has theirown way to handle the stress. Some ignore their problems while...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


Процес,   Произход,   Предназначени,   ПОВЕЧЕ,   ПИР,   ОСНОВНИ,   Начало,   Зов,   Мис,   Голям,   Българската,   .%2,   сел,   Сла,   проблема,   получаван,   обо,   изграждане,   дух,   вени,   ТРИТЕ,   дава,   Опазване на водното богатство,   водното,   Опазване,   богатство,   Създава,   изпълнява,   ПРИ ЧОВЕК,   ЧОВЕК,