Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (1687)
 

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Въздушна фотограметрия

Изпитна тема № 13: Дейности на геодезиста при извършване на въздушна фотограметрия План-тезис: • Същност, задачи и приложение на въздушната фотограметрия. •...

Проектиране на геопроучвателен сондаж

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” София Геологопроучвателен факултет Катедра: “Сондиране и добив на нефт и газ” Курсов проект...

Определение, задачи и роля на геодезията

ОБЩА ЧАСТ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЗАДАЧИ И РОЛЯ НА ГЕОДЕЗИЯТА 1.1. Определение и задачи Геодезия е гръцка съставна дума. Произлиза от gео – земя, и dasomai – разделям, и...

Анализ на карта за диаманти

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ Катедра:”Фотограметрия и Картография” Курсов проект по Картография...

Предмет,задачи и значение на геодезията

1.Предмет,задачи и значение на геодезията.Форма и размери на Земята.Геодезически координатни системи.Мерки и дължини на ъгли.Мащаби. Геодезия =...

Изчисляване на затворен нивелачен ход

Процес за определяне на надморските височини и превишенията на реперите, както и на точки, поставени за решаване на други геодезически или технически задачи се...

Теодолит – предназначение и устройство

Професионална гимназия по строителство и архитектура гр .Пазарджик Упражнение по практика геодезия Изготвил:...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


12.,   Увод,   лов,   българският,   ОТГО,   полов път,   път,   полов,   същност и,   същност,   Front,   мислите,   колкото и,   колкото,   Пелин,   бизнес,   Vocabulaire,   била,   естествен,   поведение.,   използване,   безсмърти,   ОБЩОТО И РАЗЛИЧНОТО,   РАЗЛИЧНОТО,   ОБЩОТО,   поезия,   артуров,   ТАКИВА,   гръдни,   информационната,