Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (1686)
 

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Въздушна фотограметрия

Изпитна тема № 13: Дейности на геодезиста при извършване на въздушна фотограметрия План-тезис: • Същност, задачи и приложение на въздушната фотограметрия. •...

Проектиране на геопроучвателен сондаж

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” София Геологопроучвателен факултет Катедра: “Сондиране и добив на нефт и газ” Курсов проект...

Определение, задачи и роля на геодезията

ОБЩА ЧАСТ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЗАДАЧИ И РОЛЯ НА ГЕОДЕЗИЯТА 1.1. Определение и задачи Геодезия е гръцка съставна дума. Произлиза от gео – земя, и dasomai – разделям, и...

Анализ на карта за диаманти

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ Катедра:”Фотограметрия и Картография” Курсов проект по Картография...

Предмет,задачи и значение на геодезията

1.Предмет,задачи и значение на геодезията.Форма и размери на Земята.Геодезически координатни системи.Мерки и дължини на ъгли.Мащаби. Геодезия =...

Изчисляване на затворен нивелачен ход

Процес за определяне на надморските височини и превишенията на реперите, както и на точки, поставени за решаване на други геодезически или технически задачи се...

Теодолит – предназначение и устройство

Професионална гимназия по строителство и архитектура гр .Пазарджик Упражнение по практика геодезия Изготвил:...

Ковариация на полето на аномалията на височината

КОВАРИАЦИЯ НА ПОЛЕТО НА АНОМАЛИЯТА НА ВИСОЧИНАТА Съвкупността от стойности на аномалията на височината може да се разглежда като съвкупност от стойности на...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


решения,   забележит,   Санчо,   оуен,   Bulgaria,   century,   свързани,   Ich,   контрол,   Пот,   МАРКЕТИНГ,   FOR,   АРТ,   МИСЪЛ,   конфлик,   “Потомка”,   kon,   vin,   същност,   природен свят,   природен,   свят,   богослужението,   чове,   rain,   ЗАЩИТА,   евро,   вси,   ЧОВЕКЪТ,   Качество,