Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (1687)
 

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Въздушна фотограметрия

Изпитна тема № 13: Дейности на геодезиста при извършване на въздушна фотограметрия План-тезис: • Същност, задачи и приложение на въздушната фотограметрия. •...

Проектиране на геопроучвателен сондаж

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” София Геологопроучвателен факултет Катедра: “Сондиране и добив на нефт и газ” Курсов проект...

Определение, задачи и роля на геодезията

ОБЩА ЧАСТ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЗАДАЧИ И РОЛЯ НА ГЕОДЕЗИЯТА 1.1. Определение и задачи Геодезия е гръцка съставна дума. Произлиза от gео – земя, и dasomai – разделям, и...

Анализ на карта за диаманти

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ Катедра:”Фотограметрия и Картография” Курсов проект по Картография...

Предмет,задачи и значение на геодезията

1.Предмет,задачи и значение на геодезията.Форма и размери на Земята.Геодезически координатни системи.Мерки и дължини на ъгли.Мащаби. Геодезия =...

Изчисляване на затворен нивелачен ход

Процес за определяне на надморските височини и превишенията на реперите, както и на точки, поставени за решаване на други геодезически или технически задачи се...

Теодолит – предназначение и устройство

Професионална гимназия по строителство и архитектура гр .Пазарджик Упражнение по практика геодезия Изготвил:...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


защото Нен,   Нен,   защото,   Договор за,   Договор,   PIC16F84A.,   Геометричн,   ГРАФИ,   ист,   Генератор,   Химичните,   Красен,   дървесни,   строителни,   съкровища,   материали,   дървесни строителни материали,   хирургични,   had,   Санчо,   Set,   Древни,   МЕЖДУНАРОДНИ,   потребителите,   човешки р,   човешки,   ГОДИНИ,   дими,   cons,   лимон,