Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32284   Свалени: 64270

Учебни материали (919)
 

Пищов по математика

Tеория на вероятностите - Всяко явление протича при известни условия. Обратно, при определени условия протича някакво явление, но ние не сме в състояние да опишем...

Математически анализ - изследване на функции

§4. Задачи от изследване на функции Съдържание 1.Интервали на монотонност 2. Екстремуми на функция 3. Асимптоти 4. Изследване на функции ТЕОРИЯ Нека...

Рационални неравенства

Рационални неравенства Теорема: Ако двете страни на едно неравенство се умножат или разделелят с едно и също положително число, то се получава неравенство...

Дроби

Дроби 1. Дроби - Нека а и b са естествени числа като b е различно от нула. Число-то се нарича обикновена дроб.Числото a се нарича числител, а число-то b се нарича...

Признаци за делимост, прости и съставни, делимост на произведение и сбор

Признаци за делимост Признак за делимост на 2 – На 2 се делят само тези числа, на които цифрата на единиците е четно число Признак за...

Курсова работа по математика

Международно висше бизнес училище Математика Изготвил: Ф.№ Задача: Вземете реални данни от...

Пищови по математика

11.Риманови интегрални суми: Сумата = ?xi се нар. риманова интегрална сума на риманов интеграл съответстващ на разбиването на интервала [a,b] и избрана точка .

План-конспект - упражнение с цифра „9”

Русенски университет „Ангел Кънчев” Факултет Природни науки и образование ПЛАН-КОНСПЕКТ Образователно направление „математика” Упажнение с...

Криви от втора степен

2. КРИВИ ОТ ВТОРА СТЕПЕН Общиятвид на една крива от втора степен е: (2.1) F(x,y)=a11x2+2a12xy+a22y2+2a13x+2a23y+a33=0 При определени съотношения, уравнения от този вид имат елипсата,...

Диференциално смятане на функция на две и повече променливи

Лекция 7 ДИФЕРЕНЦИАЛНО СМЯТАНЕ НА ФУНКЦИЯ НА ДВЕ И ПОВЕЧЕ ПРОМЕНЛИВИ 9. ВЪВЕДЕНИЕ 9.1. Понятие за функция на две и повече променливи В общия случай стойностите на...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03Какво се търси днес?


Специфична,   и информация,   информация,   обслужване,   Спорт,   Things,   СИСТЕМА ЗА,   СИСТЕМА,   mean,   lis,   Втората световна война,   Втората,   война,   световна,   зар,   etre,   noun,   насочва,   Born,   Мястото на,   Мястото,   самопроклятие,   Ади,   Изкуствата,   Решаване н,   Решаване,   mit,   социалния,   war,   организацията,