Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (919)
 

Пищов по математика

Tеория на вероятностите - Всяко явление протича при известни условия. Обратно, при определени условия протича някакво явление, но ние не сме в състояние да опишем...

Математически анализ - изследване на функции

§4. Задачи от изследване на функции Съдържание 1.Интервали на монотонност 2. Екстремуми на функция 3. Асимптоти 4. Изследване на функции ТЕОРИЯ Нека...

Рационални неравенства

Рационални неравенства Теорема: Ако двете страни на едно неравенство се умножат или разделелят с едно и също положително число, то се получава неравенство...

Дроби

Дроби 1. Дроби - Нека а и b са естествени числа като b е различно от нула. Число-то се нарича обикновена дроб.Числото a се нарича числител, а число-то b се нарича...

Признаци за делимост, прости и съставни, делимост на произведение и сбор

Признаци за делимост Признак за делимост на 2 – На 2 се делят само тези числа, на които цифрата на единиците е четно число Признак за...

Курсова работа по математика

Международно висше бизнес училище Математика Изготвил: Ф.№ Задача: Вземете реални данни от...

Пищови по математика

11.Риманови интегрални суми: Сумата = ?xi се нар. риманова интегрална сума на риманов интеграл съответстващ на разбиването на интервала [a,b] и избрана точка .

План-конспект - упражнение с цифра „9”

Русенски университет „Ангел Кънчев” Факултет Природни науки и образование ПЛАН-КОНСПЕКТ Образователно направление „математика” Упажнение с...

Криви от втора степен

2. КРИВИ ОТ ВТОРА СТЕПЕН Общиятвид на една крива от втора степен е: (2.1) F(x,y)=a11x2+2a12xy+a22y2+2a13x+2a23y+a33=0 При определени съотношения, уравнения от този вид имат елипсата,...

Диференциално смятане на функция на две и повече променливи

Лекция 7 ДИФЕРЕНЦИАЛНО СМЯТАНЕ НА ФУНКЦИЯ НА ДВЕ И ПОВЕЧЕ ПРОМЕНЛИВИ 9. ВЪВЕДЕНИЕ 9.1. Понятие за функция на две и повече променливи В общия случай стойностите на...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


старите,   етническите,   Експеримен,   урок по изобразително изкуство,   изобразително,   изкуство,   урок,   ROS,   дълбок,   ms Access,   Access,   Лечение на,   Лечение,   simple,   съществително име,   съществително,   име,   Епохата,   country,   болес,   CDL,   страна,   превръща смъртта,   смъртта,   превръща,   контактор,   БЕЛ,   Българс,   Менингит,   ВЕК”,