Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (1411)
 

Основни подходи в криминалната теория

1- ОСНОВНИ ПОДХОДИ В КРИМИНАЛНАТА ТЕОРИЯ Основни подходи в изучаването на психологията на престъпника. Ако се опрем на схващането, че понятието за личност,...

Легитимност и легалност

ЛЕГИТИМНОСТ И ЛЕГАЛНОСТ Легитимността и легалността са две понятия на правната социология. Те засягат действието на правото в социалната среда и влиянието,...

Източници на правото и правни норми

Стопанска Академия „Д. А. Ценов”-гр. Свищов Източници на правото и правни норми (доклад) На Цветелина Денчева Стефанова Специалност:...

Същност, предмет, метод и система на търговското право

1. Същност, предмет, метод и система на търговското право ?Основното деление нап равото е на публично право/ отношения на власт и подчинение/ и частно право...

Българското договорно право

Тема-12 Българското договорно право Договорът представлява съгласието на 2 или повече страни,при което се приемат права и задължения....

Основи на правото

Основи на правото Обща характеристика на публичното право – принципи и отрасли В обществото съществуват редица нормативни регулатори - морал, обичаи, религия,...

Административна принуда

Университет за национално и световно стопанство ДОКЛАД по Административно право и административен процес на тема: АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНУДА...

Дружествен договор

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ………………………………………………………………….. /името на дружеството/ Днес, ............................. 20.... г., в гр. .........................., 1....

Предмет, същност и система на международното частно право

Тема № 24. Предмет, същност и система на международното частно право 1.Характеристика на гражданските правоотношения с международен елемент В процеса на...

Осигурителни органи на допълнителното обществено осигуряване

Стопанска академия “Д. А. Ценов” гр. Свищов ДОКЛАД ПО ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО ТЕМА: ОСИГУРИТЕЛНИ ОРГАНИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБЩЕСТВЕНО...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


същност и,   същност,   Front,   мислите,   колкото и,   колкото,   Пелин,   бизнес,   Vocabulaire,   била,   естествен,   поведение.,   използване,   безсмърти,   ОБЩОТО И РАЗЛИЧНОТО,   РАЗЛИЧНОТО,   ОБЩОТО,   поезия,   артуров,   ТАКИВА,   гръдни,   информационната,   Хранителни продукти,   Хранителни,   продукти,   меди,   much,   Гина,   INFO,   си”,