Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (1411)
 

Основни подходи в криминалната теория

1- ОСНОВНИ ПОДХОДИ В КРИМИНАЛНАТА ТЕОРИЯ Основни подходи в изучаването на психологията на престъпника. Ако се опрем на схващането, че понятието за личност,...

Легитимност и легалност

ЛЕГИТИМНОСТ И ЛЕГАЛНОСТ Легитимността и легалността са две понятия на правната социология. Те засягат действието на правото в социалната среда и влиянието,...

Източници на правото и правни норми

Стопанска Академия „Д. А. Ценов”-гр. Свищов Източници на правото и правни норми (доклад) На Цветелина Денчева Стефанова Специалност:...

Същност, предмет, метод и система на търговското право

1. Същност, предмет, метод и система на търговското право ?Основното деление нап равото е на публично право/ отношения на власт и подчинение/ и частно право...

Българското договорно право

Тема-12 Българското договорно право Договорът представлява съгласието на 2 или повече страни,при което се приемат права и задължения....

Основи на правото

Основи на правото Обща характеристика на публичното право – принципи и отрасли В обществото съществуват редица нормативни регулатори - морал, обичаи, религия,...

Административна принуда

Университет за национално и световно стопанство ДОКЛАД по Административно право и административен процес на тема: АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНУДА...

Дружествен договор

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ………………………………………………………………….. /името на дружеството/ Днес, ............................. 20.... г., в гр. .........................., 1....

Предмет, същност и система на международното частно право

Тема № 24. Предмет, същност и система на международното частно право 1.Характеристика на гражданските правоотношения с международен елемент В процеса на...

Осигурителни органи на допълнителното обществено осигуряване

Стопанска академия “Д. А. Ценов” гр. Свищов ДОКЛАД ПО ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО ТЕМА: ОСИГУРИТЕЛНИ ОРГАНИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБЩЕСТВЕНО...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


ПАРКИНСОНОВАТА,   Педагогически,   Интеграция,   княз,   ЕТИЧНИ,   РЕНЕСАНСОВИ,   комуникациите,   have,   защото Нен,   Нен,   защото,   Договор за,   Договор,   PIC16F84A.,   Геометричн,   ГРАФИ,   ист,   Генератор,   Химичните,   Красен,   дървесни,   строителни,   съкровища,   материали,   дървесни строителни материали,   хирургични,   had,   Санчо,   Set,   Древни,