Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (3150)
 

Разпространение на вълни в еластична среда

14.1.Разпространение на вълни в еластична среда Освен богатия честотен спектър механичните системи с много степени на свобода притежават още едно забележително...

Финансов анализ на ТЕЦ в България

Финансов анализ на разходите за производство на ЕЕ от ТЕЦ в България. Видове разходи: 1. Разходи по лихви 2. Разходи за провизии 3. Разходи за рискови активи 4....

Приложение на плазмата за почистване на околната среда

Приложение на плазмата за почистване на околната среда Почвата,въздухът и водата са засегнати от индустриалното замърсяване и изразходване. Тъй като това е...

Движение на тела в течности и газове

10.1-2-3.Движение на тела в течности и газове. Парадокс на Ойлер - Даламбер. Челно съпротивление. Да разгледаме поток от флуид, обтичащ тяло или система от тела....

Ърнест Ръдърфорд

Ърнест Ръдърфорд е новозеландски физик, основоположник на ядрената физика.В началото на научната си дейност той предлага идеята за периода на радиоактивния...

Математично махало

12.2.Математично махало Математично махало се нарича идеализирана система, състояща се от безтегловна и неразтеглива нишка, на която е окачена маса, съсредоточена...

Дестилация. Ректификаци

Дестилация. Ректификация Разделяне на бинарни смеси Ректификация – последователна дестилация – разделяне на хомогенна смес от летливи компоненти чрез...

Принудени трептения

Принудени трептения За да може в една реално трептяща система да се получат незатихващи хармонични трептения, трябва да се компенсира загубата на механична...

Електромагнитно взаимодействие

Магнитна индукция - посоката сочеща северният полюс на малка магнитна стрелка, поставена в дадена точка от магнитното поле се приема за посока на магнитната инд....

Хидростатика

8.1.Хидростатика Механичните свойства на телата в течно и в газообразно състояние са сходни помежду си, поради което в механиката течностите и газовете се...



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 




План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02



Какво се търси днес?


видовете,   планирана,   Езикови,   Разнообразие,   есен,   los,   Данни,   изразяват,   звук,   букв,   която,   градени,   ЕВРОПЕЙСКА,   Passiv,   Dynamic,   recent,   наричат,   Недостатъц,   зърнояд,   During,   Радиоактивни,   момента,   ala,   Троянски,   Pour,   музика 1-4 клас,   1-4,   музика,   клас,   personal,