Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (3150)
 

Разпространение на вълни в еластична среда

14.1.Разпространение на вълни в еластична среда Освен богатия честотен спектър механичните системи с много степени на свобода притежават още едно забележително...

Финансов анализ на ТЕЦ в България

Финансов анализ на разходите за производство на ЕЕ от ТЕЦ в България. Видове разходи: 1. Разходи по лихви 2. Разходи за провизии 3. Разходи за рискови активи 4....

Приложение на плазмата за почистване на околната среда

Приложение на плазмата за почистване на околната среда Почвата,въздухът и водата са засегнати от индустриалното замърсяване и изразходване. Тъй като това е...

Движение на тела в течности и газове

10.1-2-3.Движение на тела в течности и газове. Парадокс на Ойлер - Даламбер. Челно съпротивление. Да разгледаме поток от флуид, обтичащ тяло или система от тела....

Ърнест Ръдърфорд

Ърнест Ръдърфорд е новозеландски физик, основоположник на ядрената физика.В началото на научната си дейност той предлага идеята за периода на радиоактивния...

Математично махало

12.2.Математично махало Математично махало се нарича идеализирана система, състояща се от безтегловна и неразтеглива нишка, на която е окачена маса, съсредоточена...

Дестилация. Ректификаци

Дестилация. Ректификация Разделяне на бинарни смеси Ректификация – последователна дестилация – разделяне на хомогенна смес от летливи компоненти чрез...

Принудени трептения

Принудени трептения За да може в една реално трептяща система да се получат незатихващи хармонични трептения, трябва да се компенсира загубата на механична...

Електромагнитно взаимодействие

Магнитна индукция - посоката сочеща северният полюс на малка магнитна стрелка, поставена в дадена точка от магнитното поле се приема за посока на магнитната инд....

Хидростатика

8.1.Хидростатика Механичните свойства на телата в течно и в газообразно състояние са сходни помежду си, поради което в механиката течностите и газовете се...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


българският,   ОТГО,   полов път,   път,   полов,   същност и,   същност,   Front,   мислите,   колкото и,   колкото,   Пелин,   бизнес,   Vocabulaire,   била,   естествен,   поведение.,   използване,   безсмърти,   ОБЩОТО И РАЗЛИЧНОТО,   РАЗЛИЧНОТО,   ОБЩОТО,   поезия,   артуров,   ТАКИВА,   гръдни,   информационната,   Хранителни продукти,   Хранителни,   продукти,