Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (1013)
 

Обличане на операционно облекло за операция

Употребата на стерилно операционно облекло е основно изискване в хирургичната работа. След обеззаразяване на ръцете по някои от приетите методи сестрата...

КИСОРОДОЛЕЧЕНИЕ

Коригирането на кислородната недостатъчност в организма, чрез вдишване на чист кислород или въздух с богато кислородно съдържание се нарича кислородолечение.

Диети при различни заболявания

Диета №1: Показания:Хроничен гастрит, нормална или повишена киселинност, язва на стомаха и дванадесетопръстникав стадий на оздравяване и ремисия, операции на...

ПРАВИЛА За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

ПРАВИЛА За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Създаването на здравословни и безопасни условия на труд и провеждането на мероприятия по...

борба с вби

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. На дезинфекция подлежат , които са с епидемиологично значение и могат да се явят фактори за предаване на заразни болести и на ВБИ : А/...

икономика на здравеопазването

ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КАТО НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА Състои се от 3 части- 1.Обща икономика-микро;-макро;-мега; 2.Отраслова икономика 3.Функционална икономика

Общественото здраве в Швейцария през периода 1970-2009 г.

ВИСШ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ гр.ПЛЕВЕН Факултет „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” КУРСОВА РАБОТА ПО СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА ТЕМА: „Анализ и оценка на общественото здраве...

Подготовка за изследване и специфични грижи на психиатричната сестра при електроконвулсивна терапия

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ПЛОВДИВ Факултет по обществено здраве МЕТОДИЧЕСКА РАЗРАБОТКА НА ТЕМА: “Подготовка за изследване и специфични грижи на...

Теории за сестринските грижи

1 въпрос Теории и модели за сестринските грижиТеории за сестринските грижи Сестринската метапарадигма включва четири основни...

Ортопедия първа част - пищов

14. Кинезитерапия при травматични увреди на ротаторния маншион Ротаторният маншон се състои от 4 компонента:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


МАРКЕТИНГ,   FOR,   АРТ,   МИСЪЛ,   конфлик,   “Потомка”,   kon,   vin,   същност,   природен свят,   природен,   свят,   богослужението,   чове,   rain,   ЗАЩИТА,   евро,   вси,   ЧОВЕКЪТ,   Качество,   тър,   Христ,   кръвта,   храма,   Количествени отношения,   Количествени,   отношения,   храма свързани с богослужението,   свързани,   Представя,