Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (1447)
 

Влияние на високите температури върху материалите

Развитието на съвременните енергетика, химическа промишленост, металургия, авиация, автомобилна индустрия и много други области на техниката е свързано с...

Слънчеви колектори

Нуждата от все по-евтина и „чиста” енергия нараства непрекъснато. С използването на слънчевата енергия се постигат два добри резултата – потребителят пести...

Изследване на логаритмичен и антилогаритмичен преобразувател

При логаритмичните усилватели изходното напрежение е логаритмична функция на входното. За получаване на логаритмична зависимост най-често се използуват...

тр.техника

транспортна техника1. Определение и класи-фикация на автомобилите. Определение: Автомобил - моторно превозно средство за движение по безрелсови пътища при...

To be a celebrity

To be an celebrity is important and hard-working job. Although it seems to be easy, this job is one of the most arduous tasks. First of all, you have to work hard in order to gain your deserved place on the top. (among the ten top) This requires (demands) a lot of sacrifices. There are many...

Евристични методи ТО - "Маса за гладене"

ТУ-СОФИЯ АИУТ / ФА Основи на инженерното проектиране КУРСОВА РАБОТА №2 ЕВРИСТИЧНИ МЕТОДИ I ТО – „Маса за гладене“ Изготвил:...

Проектиране на ръчен винтов механичен крик с общо предназначение

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ” Катедра ”МАШИНОЗНАНИЕ И МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ” КУРСОВ ПРОЕКТ Тема: Проектиране на ръчен винтов механичен крик с общо...

Абрихт

Абрихтът е основната базоформираща дърворежеща машина, която създава една или две, разположени под прав ъгъл, технологични базови повърхнини. Равнинността на...

Режими на работа на трансформатора

Режими на работа на трансформатора 1. Режим на празен ход – първичната намотка е включена към напрежение, а към първичната намотка на трансформатора Измерват...

Теоритична електротехника

17. Eлстат. Поле Уравнения на Поасон и Лаплас Ел поле се нарича полелето съсдадено около неподвижни в пространството заредени частици,чиито заряди са неизменни...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


реа,   решения,   забележит,   Санчо,   оуен,   Bulgaria,   century,   свързани,   Ich,   контрол,   Пот,   МАРКЕТИНГ,   FOR,   АРТ,   МИСЪЛ,   конфлик,   “Потомка”,   kon,   vin,   същност,   природен свят,   природен,   свят,   богослужението,   чове,   rain,   ЗАЩИТА,   евро,   вси,   ЧОВЕКЪТ,