Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (1447)
 

Влияние на високите температури върху материалите

Развитието на съвременните енергетика, химическа промишленост, металургия, авиация, автомобилна индустрия и много други области на техниката е свързано с...

Слънчеви колектори

Нуждата от все по-евтина и „чиста” енергия нараства непрекъснато. С използването на слънчевата енергия се постигат два добри резултата – потребителят пести...

Изследване на логаритмичен и антилогаритмичен преобразувател

При логаритмичните усилватели изходното напрежение е логаритмична функция на входното. За получаване на логаритмична зависимост най-често се използуват...

тр.техника

транспортна техника1. Определение и класи-фикация на автомобилите. Определение: Автомобил - моторно превозно средство за движение по безрелсови пътища при...

To be a celebrity

To be an celebrity is important and hard-working job. Although it seems to be easy, this job is one of the most arduous tasks. First of all, you have to work hard in order to gain your deserved place on the top. (among the ten top) This requires (demands) a lot of sacrifices. There are many...

Евристични методи ТО - "Маса за гладене"

ТУ-СОФИЯ АИУТ / ФА Основи на инженерното проектиране КУРСОВА РАБОТА №2 ЕВРИСТИЧНИ МЕТОДИ I ТО – „Маса за гладене“ Изготвил:...

Проектиране на ръчен винтов механичен крик с общо предназначение

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ” Катедра ”МАШИНОЗНАНИЕ И МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ” КУРСОВ ПРОЕКТ Тема: Проектиране на ръчен винтов механичен крик с общо...

Абрихт

Абрихтът е основната базоформираща дърворежеща машина, която създава една или две, разположени под прав ъгъл, технологични базови повърхнини. Равнинността на...

Режими на работа на трансформатора

Режими на работа на трансформатора 1. Режим на празен ход – първичната намотка е включена към напрежение, а към първичната намотка на трансформатора Измерват...

Теоритична електротехника

17. Eлстат. Поле Уравнения на Поасон и Лаплас Ел поле се нарича полелето съсдадено около неподвижни в пространството заредени частици,чиито заряди са неизменни...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


бизнес,   Vocabulaire,   била,   естествен,   поведение.,   използване,   безсмърти,   ОБЩОТО И РАЗЛИЧНОТО,   РАЗЛИЧНОТО,   ОБЩОТО,   поезия,   артуров,   ТАКИВА,   гръдни,   информационната,   Хранителни продукти,   Хранителни,   продукти,   меди,   much,   Гина,   INFO,   си”,   различно,   Народна,   страната,   органи,   Чувствал,   Дунавските,   Г.),