Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (11)
 

Аналитична химия

Аналитична химия Кислорода е винаги от втора отрицателна валентност, с изключение на водородния пероксид Н2О2, където е от минус втора валентност. Да се научи...

Аналитична химия

ТОВЕД – Основен принцип на тази теория , е че Взаимното положение на хим. връзки се определя от бр. на валентните електронни двойки.Ако всяка ел.д-ка заеме една...

Теми по аналитична химия

Аналитичната химия е наука,която се занимава с принципите и методите на химичното характеризиране на в-вата/атоми,йони/.Съобразно с двустранния характер на...

Аналитична химия

1.Аналитич. х-я Анал. х-я въпреки голямото й приложение не е била дълго време обособена като самос-тоятелна наука. I-то аналитич. определение е дадено от Гей Люсак-...

Получаване на Морова сол

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Гр. Бургас Катедра неорганична и аналитична химия Протокол № 2 Тема: Получаване на Морова сол Дата:...

Антиоксиданти – същност (липидно окисление, действие на антиоксидантите), видове и методи за анализ

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ СПЕЦИАЛНОСТ: АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ РЕФЕРАТ по НИРС на тема...

Получаване желязна стипца

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Гр. Бургас Катедра неорганична и аналитична химия Протокол № 2 Тема: Получаване желязна стипца. Дата:...

Спектрални (оптични) методи за анализ

Аналитичната химия е метрологична наука, която има за цел получаването на качествена, количествена и структурна информация за даден обект на анализ....

Получаване на натриев тиосулфат

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Гр. Бургас Катедра неорганична и аналитична химия Протокол № 4 Тема: Получаване на натриев тиосулфат...

разтваряне на CO2 и свойства на H2CO3

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Гр. Бургас Катедра неорганична и аналитична химия Протокол № 13 Тема: разтваряне на CO2 и свойства на H2CO3...1 2 > 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


центрове,   Part,   either,   справяне,   двигателн,   колебания,   трудн,   бъдеш,   изменението,   Catch,   природен свят,   природен,   свят,   разпространение,   бактериална,   вятър,   Равнец,   КНИГИ,   Гликолиза,   dar,   комитет,   класификация,   времеви,   Често,   УЧЕБ,   SSI,   религия,   HTML.,   из.,   заболявани,