Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (341)
 

Лекции по агромаркетинг

№1 М е съвкупност от дейности, насочени към задоволяване на нуждите на косуматора посредством размяна на продукти и услуги.той се основава на серия понятия-...

В ориенталската чаршия и европейския супермаркет

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Факултет по икономически и социални науки Реферат В ориенталската чаршия и евтопейския...

Сравнителни предимства и търговия

ЧАСТ ПЪРВА - ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ Тема 3 СРАВНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА И ТЪРГОВИЯ • Различните икономики разполагат с различни по количество и...

Основни теории за същността и ролята на финансите. Еволюция на финансите. Финансова система и финансова политика

Конкурентните блага за разлика от публичните блага са свързани с допълнителен пределен разход за всеки следващ потребител(маржинален). Техническият напредък...

Промени в акцизното законодателство след присъединяването на България към Европейския съюз

ТЕМА: Промени в акцизното законодателство след присъединяването на България към ЕС ПЛАН 1. Въведение в данъчната политика 2. Характеристика и...

Брутен вътрешен продукт

Измерители на макроикономическата активност 1.Същност и особености на основните показатели за измерване нa макроикономическата активност. Най-общият...

Биодизел - доклад

Биодизел е гориво, произведено от биологични ресурси различни от нефт. Биодизел може да се произвежда от растителни масла (в зависимост местонахождението на...

Анализ на облагането с ДДС

Университет по Национално и Световно Стопанство – гр. София Филиал “Икономика и Управление” – гр. Хасково ДИПЛОМНА РАБОТА ТЕМА: АНАЛИЗ НА ОБЛАГАНЕТО...

Въведение в данъчното облагане

Анализ на общото равновесие Разглежда въздействията на данъка наложен на един пазар върху всички други останали сфери в икономиката. Това са ефекти на общото...

Обществени потребности и публични блага – теория на Стоянов

С А „Д.А. ЦЕНОВ“ гр Свищов Доклад по Теория на финансите тема: Обществени потребности и публични блага – теория на Стоянов Изготвил:...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


УЧИТЕЛЯ,   органите,   Принципно,   попада,   свободна,   рано,   чете,   Article,   ...,   създал,   Донкихотовци,   Иран,   дей,   Еволюционни,   Деление на,   Деление,   старо,   централно,   АМР,   microsoft,   План-конспект по,   План-конспект,   помощни,   Геометричн,   Place,   българка,   преподаването,   компютри,   Стоян,   америка,