Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (103)
 

Стратегии за навлизане на пазара

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ гр.БЛАГОЕВГРАД ДИПЛОМНА РАБОТА НА ТЕМА:СТРАТЕГИИ ЗА НАВЛИЗАНЕ НА ПАЗАРА Дипломант...

Възможности за излизане на международния пазар - износ на захар и захарни изделия в Словакия

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.СВ.”КИРИЛ И МЕТОДИЙ” СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРОЕК ПО МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ На тема: „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗЛИЗАНЕ НА...

Личностни, психологически и социални фактори влияещи върху процеса на вземане на решения за покупка

КУРСОВА РАБОТА на тема: Личностни, психологически и социални фактори влияещи върху процеса на вземане на решения за покупка...

Програма за повишаване на производителността на труда

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” Курсова работа Тема: Програма за повишаване на производителността на труда на „ITD Network”ООД...

Факторите, влияещи върху ценообразуването при Хотелиерския бизнес

Факторите, влияещи върху ценообразуването при Хотелиерския бизнес . От: Георги Запрянов До: д-р Цветан Коцев Дата: 08.05.2008г. Table of Contents/Съдържение...

Маркетингова среда

Тема 2 МАРКЕТИНГОВА СРЕДА 1.Същност-Средата, в която една маркетингово ориентирана фирма извършва своята дейност – източник на ресурсите, получател на...

Ефекта на рекламното въздействие в конкретна фирма

„…………………………………..”- гр. София ДИПЛОМНА РАБОТА на тема: “ АНАЛИЗ НА ЕФЕКТА НА РЕКЛАМНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ В КОНКРЕТНА ФИРМА” СЪДЪРЖАНИЕ...

Основи на маркетинга

КУРСОВА РАБОТА по Основи на маркетинга Развитието на туризма е неделимо от развитието и усъвършенстването на обществените отношения и материално -...

Целеви пазар

ШЕСТА ГЛАВА ИЗБОР НА ЦЕЛЕВИ ПАЗАР ЦЕЛИ След усвояване на материала в тази глава Вие ще можете: • Да разберете и прилагате основните методи за анализ на...

Психологочески фактори влияещи върху индивида

Петя Костадинова Фак.№ 16201 Психологическите фактори, влияещи върху потребителското поведение на индивида са различни. Един от тях е възприятието. Това е...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


заст,   Добродетел,   Блага,   УЧИТЕЛЯ,   органите,   Принципно,   попада,   свободна,   рано,   чете,   Article,   ...,   създал,   Донкихотовци,   Иран,   дей,   Еволюционни,   Деление на,   Деление,   старо,   централно,   АМР,   microsoft,   План-конспект по,   План-конспект,   помощни,   Геометричн,   Place,   българка,   преподаването,