Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (103)
 

Стратегии за навлизане на пазара

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ гр.БЛАГОЕВГРАД ДИПЛОМНА РАБОТА НА ТЕМА:СТРАТЕГИИ ЗА НАВЛИЗАНЕ НА ПАЗАРА Дипломант...

Възможности за излизане на международния пазар - износ на захар и захарни изделия в Словакия

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.СВ.”КИРИЛ И МЕТОДИЙ” СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРОЕК ПО МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ На тема: „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗЛИЗАНЕ НА...

Личностни, психологически и социални фактори влияещи върху процеса на вземане на решения за покупка

КУРСОВА РАБОТА на тема: Личностни, психологически и социални фактори влияещи върху процеса на вземане на решения за покупка...

Програма за повишаване на производителността на труда

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” Курсова работа Тема: Програма за повишаване на производителността на труда на „ITD Network”ООД...

Факторите, влияещи върху ценообразуването при Хотелиерския бизнес

Факторите, влияещи върху ценообразуването при Хотелиерския бизнес . От: Георги Запрянов До: д-р Цветан Коцев Дата: 08.05.2008г. Table of Contents/Съдържение...

Маркетингова среда

Тема 2 МАРКЕТИНГОВА СРЕДА 1.Същност-Средата, в която една маркетингово ориентирана фирма извършва своята дейност – източник на ресурсите, получател на...

Ефекта на рекламното въздействие в конкретна фирма

„…………………………………..”- гр. София ДИПЛОМНА РАБОТА на тема: “ АНАЛИЗ НА ЕФЕКТА НА РЕКЛАМНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ В КОНКРЕТНА ФИРМА” СЪДЪРЖАНИЕ...

Основи на маркетинга

КУРСОВА РАБОТА по Основи на маркетинга Развитието на туризма е неделимо от развитието и усъвършенстването на обществените отношения и материално -...

Целеви пазар

ШЕСТА ГЛАВА ИЗБОР НА ЦЕЛЕВИ ПАЗАР ЦЕЛИ След усвояване на материала в тази глава Вие ще можете: • Да разберете и прилагате основните методи за анализ на...

Психологочески фактори влияещи върху индивида

Петя Костадинова Фак.№ 16201 Психологическите фактори, влияещи върху потребителското поведение на индивида са различни. Един от тях е възприятието. Това е...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


11.,   Санчо,   проце,   дядо,   дървесни,   врагове,   някои,   кл.,   помощ,   газообразни,   positive,   Екологичн,   могат,   Повествование,   ПАЦИЕНТИ,   а някои,   енергетиката,   непосред,   бърз,   Участие,   of the internet,   internet,   the,   финанси,   Атина,   хан,   старо,   ОТГОВОРНОСТ,   дей,   море,