Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (33)
 

Вътрешнофирмено обучение

Курсова работа на Силвия Райкова Акимова – Ф.№0150122 специалност: Аграрна икономика ІІІ – курс на тема: Вътрешнофирмено...

Характеристика на тип Хордови

Хордови животни Показатели Риби Земноводни Влечуги Птици Бозайници 1. Особенос-ти Населяват водата. Първите сухоземни гръбначни животни. Първите сухоземни...

Обща характеристика на хотел "Панорама" - Копривщица

Съдържание: • Същност, развитие и особености на хотелиерството и ресторантьорството - стр.2 • Пътуване през вековете на героичната история на град...

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ Процесът на изграждане на сгради и съоръжения се състои в изпълнение в определена технологична последователност на голямо количество...

Дърворезба

Д ъ р в о р е з б а Дърворезбата е художествена обработка на дървесината чрез изрязване (резбоване) на различни декоративни мотиви и изображения. Думата също се...

Гюстав Климт и Виенския сецесион

Гюстав Климт и Виенския сецесион (14 юли 1862 – 6 февруари 1918) В края на 19-ти и началото на 20-ти век, когато всички говорят за Монет и френските импресионисти, един...

Радиоактивност

Радиоактивност Атомите с равен брой протони и равен брой неутрони се наричат нуклиди. Нуклидите с нестабилни ядра се наричат радионуклиди. След едно или няколко...

Естественият радиационен фон като фактор за външно и вътрешно облъчване на населението

TEMA: Естественият радиационен фон като фактор за външно и вътрешно облъчване на населението Съгласно Наредбата за основните норми за радиационна защита...

Клас Бозайници

- най – висшата група група гръбначни животни - най – малко зависими от околните условия - космена покривка (при китове, делфини и...

Оплождането

Гаметогенеза - гаметите се образуват в половите жлези Сперамтозоид: - Главичка - Ядро и Акрозома Акрозома - специфична структура на сперматозоидите с важна...1 2 3 4 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


500,   Елин,   лексика,   алеко,   Independence,   трагичното,   Call,   тръба,   fess,   История Славянобългарска,   Социалната,   Славянобългарска,   История,   План-конспект по,   План-конспект,   Вътрешно,   планета,   цветовете,   банков,   sto,   Вериги,   на Шипка,   Шипка,   monitor,   селски,   логистичн,   урок,   определят,   брега,   вреди,