Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (177)
 

Маркетинг - пищов

1,Особености в маркетинга в сектор земеделие - Едно от достиженията на пазарната икономика в развитите страни е безпроблемното и цялостно снабдяване на...

Производни. Диференциал

1. Производна. Диференцируема функция Понятията производна, диференциал и диференцируема функция са въведени преди около 300 години от Нютон и Лайбниц,...

Длъжностна характеристика на шофьор на лек автомобил

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА За длъжността ШОФЬОР НА ЛЕК И ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Клас по НКП: оператори на СМТС Код по НКП: 8323 I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА...

Токоизправители с умножение на напрежението

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ Предмет: Токозахранващи устройства Име: Мирослав Райчев Борисов Ф.№ 06021398 Специалност: Електроника Група: 44 Ръководител:...

Финансов анализ на ТЕЦ в България

Финансов анализ на разходите за производство на ЕЕ от ТЕЦ в България. Видове разходи: 1. Разходи по лихви 2. Разходи за провизии 3. Разходи за рискови активи 4....

Принудени трептения

Принудени трептения За да може в една реално трептяща система да се получат незатихващи хармонични трептения, трябва да се компенсира загубата на механична...

Физика - пищов

1.Математическа обработка на данни...Измерване,точн ост на измерването.Никое измерване нe може да бъде проведено аболютно точно. Резултатите от измерванет о на...

Приложение на техническия анализ при прогнозиране на борсови тенденции на финансови пазари. Потенциал в български условия

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ ДИПЛОМНА РАБОТА на тема: „Приложение на техническия анализ при...

Числено решаване на ОДУ. Задача на Коши

1. Увод в теорията на ОДУ Да разгледаме уравнението: (1) Уравнение (1) е ДУ, тъй като съдържа производната на неизвестната функция . Уравнението е с отделящи се...

Естествени числа

Цели числа Z= Рационални числа Q= Множествто на всички десет.дроби крайни и безкрайни представлява множеството от реалните числа R. а а а n!-фактуриел...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


Двете,   gorio,   Регионалните,   Компютърна,   гла,   Чужди,   Описание,   Елект,   сравнения,   отразен,   Домашната,   методическа,   на гората,   гората,   диви,   more,   бли,   ВЕК,   нарушения,   Числото 3,   Числото,   въстание,   Елин,   имат,   дървесни,   строителни,   материали,   дървесни строителни материали,   the,   wha,