Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (177)
 

Маркетинг - пищов

1,Особености в маркетинга в сектор земеделие - Едно от достиженията на пазарната икономика в развитите страни е безпроблемното и цялостно снабдяване на...

Производни. Диференциал

1. Производна. Диференцируема функция Понятията производна, диференциал и диференцируема функция са въведени преди около 300 години от Нютон и Лайбниц,...

Длъжностна характеристика на шофьор на лек автомобил

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА За длъжността ШОФЬОР НА ЛЕК И ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Клас по НКП: оператори на СМТС Код по НКП: 8323 I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА...

Токоизправители с умножение на напрежението

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ Предмет: Токозахранващи устройства Име: Мирослав Райчев Борисов Ф.№ 06021398 Специалност: Електроника Група: 44 Ръководител:...

Финансов анализ на ТЕЦ в България

Финансов анализ на разходите за производство на ЕЕ от ТЕЦ в България. Видове разходи: 1. Разходи по лихви 2. Разходи за провизии 3. Разходи за рискови активи 4....

Принудени трептения

Принудени трептения За да може в една реално трептяща система да се получат незатихващи хармонични трептения, трябва да се компенсира загубата на механична...

Физика - пищов

1.Математическа обработка на данни...Измерване,точн ост на измерването.Никое измерване нe може да бъде проведено аболютно точно. Резултатите от измерванет о на...

Приложение на техническия анализ при прогнозиране на борсови тенденции на финансови пазари. Потенциал в български условия

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ ДИПЛОМНА РАБОТА на тема: „Приложение на техническия анализ при...

Числено решаване на ОДУ. Задача на Коши

1. Увод в теорията на ОДУ Да разгледаме уравнението: (1) Уравнение (1) е ДУ, тъй като съдържа производната на неизвестната функция . Уравнението е с отделящи се...

Естествени числа

Цели числа Z= Рационални числа Q= Множествто на всички десет.дроби крайни и безкрайни представлява множеството от реалните числа R. а а а n!-фактуриел...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


в нас,   нас,   „СВ,   пациент,   кан,   important,   долна,   инте,   аисий Хилендарски,   аисий,   Хилендарски,   своята,   основи на,   основи,   периферни нерви,   нерви,   газообразни,   периферни,   is it,   Бизнес План,   Бизнес,   План,   ВЕК,   проце,   СЪД,   Code,   универсалните,   пъс,   Нискочесто,   Въвеждане,