Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (122)
 

Маркетингово проучване на нагласите у жените при покупка на диетична бира "Загорка"

ФАКУЛТЕТ „УПРАВЛЕНИЕ” На тема: Проучване на емоциите и нагласите у жените, консуматори на бира при покупката на нов продукт – диетична бира “Загорка”....

Измерване на електрически величини с ЕЛО

ТУ – София Катедра Електрически измервания Упражнение № 11 Тема: Измерване на електрически величини с ЕЛО Изготвил: Александър Олегов Станев II курс 72 гр....

Генератор на триъгълно напрежение

З А Д А Н И Е за курсов проект по ПЕС на ученика: ХІІк клас специалност: компютърна техника и технологии Тема: Генератор на триъгълно напрежение I. Да се...

Устройство и принцип на Клистрон

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ НА ДВУРЕЗОНАТОРНИЯ КЛИСТРОН – ПАРАМЕТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ. ОТРАЖАТЕЛЕН КЛИСТРОН. Прелетните клистрони са СВЧ електронни...

Определяне техническото състояние на контактно-транзисторен регулатор на напрежение

Технически Университет Варна Катедра:ТТТ Дисциплина:ЕСТТ ПРОТОКОЛ №4 Тема: Определяне техническото състояние на контактно - транзисторен регулатор на...

Основни електрически параметри на усилвателите

1. Основни електрически параметри на усилвателите Усилвателят е четириполюсник,който усилва електрическия сигнал,подаден на входа му,като използва...

Запознаване метода и определяне на скороста на звука във въздух при различни звукови честоти.

Югозападен университет ,,Неофит Рилски” – Благоевград Технически колеж – Благоевград На тема Изготвил: Фак.№ Проверил:...

Ултразвукова терапия

Ултразвукова терапия Определение – механична вълна, високочестотна, която надхвърля горната граница на приемащи честоти от човешкото ухо. Генератори –...

Подсистема за контрол на системата за цпу индуктивни датчици за преместване

РЕФЕРАТ Студент: Иван Кр. Михайлов ФЕТТ 29 гр. Фак. №96008965 ТЕМА: ПОДСИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА СИСТЕМАТА ЗА ЦПУ ИНДУКТИВНИ ДАТЧИЦИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ Съвременните...

Общи сведения за електрическите апарати

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ АПАРАТИ 1.1. Определение Електрическите апарати (ЕА) са устройства за управление, контрол и защита на всеки един елемент и...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


врем,   която ще ос,   която,   way,   -истина,   ЕКОЛОГИЯТ,   техническите,   превръща смъртта,   смъртта,   превръща,   Търсене,   Санчо,   Teenager,   продукт,   Wiedergeburt,   култивиран,   скрита,   Други,   инфе,   Човешка,   надежди,   загуба,   рецептори,   помощ,   Under,   потребителите,   Парадигма,   king,   Аква,   отношения,