Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (107)
 

Маркетингов план

МАРКЕТИНГОВ ПЛАН НА редакцията на в-к “ТРЕНД” Изготвили: 1.Айтен Бекир...

Урок: "Климат и води"

План Организация на учебното съдържание методи 1.Организационен момент (1-2 мин) 2.ВГМ(1-2мин) 3.Преход и мотивация (3-4 мин.)...

План-конспект по изобразително изкуство

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 1.Група – Втора (4-5 год.) 2.Образователно направление - Изобразително изкуство 3.Ядро на учебното съдържание -...

План-конспект по конструктивно-технически дейности в подготвителната група на детската градина

Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методиий” Педагогически факултет ПО КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА...

Зареждане и разреждане на кондензатори

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ – ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ ПРОТОКОЛ №3 Тема: Зареждане и разреждане на кондензатори Изготвил: Група: Фак.№...

Микропроцесорна схемотехника

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Курсов проект по Микропроцесорна схемотехника Тема: Електронен брояч на импулси/Честотомер...

Калибриране на многоканален спектрален анализатор по енергия

Ръководител: М.Митев Протокол № 6 Тема: КАЛИБРИРАНЕ НА МНОГОКАНАЛЕН СПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗАТОР ПО ЕНЕРГИЯ I. Цел на упражнението Целта на упражнението е да...

Предаване на данни - пищов

1Дискретни канали. Структура и онс функции. Модели на дисктрения канал. Коефициент на грешките BER. 1Дисктрения канал – предава се дискретна инфо. Най-широко...

Модел и моделиране

Моделът представлява материално реализирана система, която възпроизвежда и изобразява обект на изследване. Той може да се определи, като система от представи за...

Пищови по електротехника

въпр 2: Логическа функция е всяка функция, която зависи от краен брой логически променливи и самата тя може да приема само две стойности –‘0’ и ’1’. Всяка...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


Плазмена,   Разбира,   ВЛИЯЕЩИ,   11.,   Санчо,   проце,   дядо,   дървесни,   врагове,   някои,   кл.,   помощ,   газообразни,   positive,   Екологичн,   могат,   Повествование,   ПАЦИЕНТИ,   а някои,   енергетиката,   непосред,   бърз,   Участие,   of the internet,   internet,   the,   финанси,   Атина,   хан,   старо,