Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (199)
 

Европейски икономически и валутен съюз

Р Е Ф Е Р А Т по дисциплината „Единен Европейски пазар” На тема: „ ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ВАЛУТЕН СЪЮЗ. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОЗОНАТА”...

Брандинг

Брандинг Не е възможно да се разбере нито теоритичният, нито практическият статус на позиционирането, ако то не се разглежда като инструмент на брандинга. Няма...

Управление на маркетинга

Русенски университет „Ангел Кънчев” Курсова работа по: Управление на маркетинга Изготвил: Станимира Иванова Петрова Спец:...

Управление на маркетинга

Русенски университет „Ангел Кънчев” Курсова работа по: Управление на маркетинга Изготвил: Станимира Иванова Петрова Спец:...

Брандмениджмънт

СУБ “БРАНДМЕНИДЖМЪНТ” БЪДЕЩЕТО НА БРАНДА “ДАНОН” Разработил: Консултанти: Весна...

Формиране на детската идентичност в семейството

Русенски университет “Ангел Кънчев” К У Р С О В А Р А Б О Т А По дисциплината: "Семейна педагогика " На тема: "Формиране на детската идентичност в...

ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА В КАНАДА

В Канада няма единна образователна система.Съществуват 12 образователни системи:10 във всяка от провинциите, една в северозападните територии и една в територията...

Възприятно-представна (сензорно-перцептивна) дейност

Възприятно-представна (сензорно-перцептивна) дейност Единната и неделима психика на човека, за целите на изучаването, може да се раздели на отделни области или...

Нетъкан текстилен материал

1. 2. Класификация на нетъканите текстилни материали НТМ са продукти от воал, настил от влакна, нишки, фолиа, които са разположени в дадена насока или хаотично и...

Координатни системи

Единната координатна система за определяне на положението на точките по земната повърхност е ГЕОГРАФСКАТА КООРДИНАТНА СИСТЕМА (ГКС) .В геодезията намират...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


така,   Глобалната,   епос,   измерва,   размери и,   размери,   svruhchoveshkoto,   swot,   ЕЛЕН,   вили,   11.,   полша,   ПАЗАРИ.,   лихви,   Неновица,   Transport,   представа,   Едносемеделни,   въгле,   Влияе,   Thracian,   илни и слаби страни,   илни,   слаби,   страни,   тялото,   Анг,   Back,   Инвестиционен проект,   Инвестиционен,