Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (184)
 

Глобализацията и предизквикателствата пред българската икономика

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Гр. Бургас Курсова работа На тема: Глобализацията и предизвикателствата пред българската икономика...

Анализ и оценка на бюджета на столична община

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО РЕФЕРАТ по дисциплината „Местни финанси” на тема: „АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНА...

Макроеволюция

Развитието на биологичните науки дава възможност да се изяснят принципите и механизмите на еволюционния процес.Съчетаването на Дарвиновата теория за...

Организацията Нафта - кой какво печели?

Ако на корпорациите се предостави пълна свобода на действие, те ще устроят света по своите правила. В този свят хората ще бъдат принудени да работят до пълно...

Анатомия на глобалното противостоене от гледна точка на класическата геополитика

Анатомия на глобалното противостоене от гледна точка на класическата геополитика Доц. д-р Марин РУСЕВ* Един от най-важните методи при изучаване феномените на...

Глобализация и регионализъм – две страни на един процес

Глобализация и регионализъм - две страни на един процес Глобализация и регионализъм – две страни на един процес 1.За колективното управление и новия...

Глобализация – теоретични аспекти

Глобализация – теоретични аспекти С глобалните промени на човечеството се занимават редица учени. Тези учени са създатели на различни организации, които...

Глобализация и регионализъм – две страни на един процес

Проф. д.ик.н. Анна Недялкова , Глобализация и регионализъм - две страни на един процес Глобализация и регионализъм - две страни на един процес Глобализация и...

Глобализация - същност

УВОД В предходната лекция отбелязахме, че светът и времето, в което живеем са динамични и противоречиви . Те предлагат многовариантни пътища за развитие.....

Състояние и проблеми на геоекологията

Липсата на надеждна геоложка обосновка на различни стпански дейности у нас води да рязко влошаване състоянието както на геоложката среда, така и на здравето на...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


Велико,   трудно,   Продукти н,   Продукти,   Човешка,   лента,   единен,   Защо,   КАРИ’’,   кого,   „Ма,   parent,   Инвестиционен проект,   Инвестиционен,   проект,   Рака,   que,   Българка”,   нежни,   Априлското въстание,   Националното,   Априлското,   въстание,   Компютърни системи,   Компютърни,   системи,   Река Дунав,   Дунав,   Река,   gorio,