Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (172)
 

Зоология

1 .Предмет на зоологията.Основи на зоологическата класификация и номенклатура. Зоологията е наука за животните.Тя е част от биологията,която изучава...

Теми по ДНК и РНК

3. ДНК ДНК изпълнява уни-кална роля на носител на генетичната про-грама на клетката. Струк. единица на ДНК е дезоксирибо-нуклеотид съставен от пентозата...

Прокариотни клетки

Прокариотни клетки Прокариотните клетки са най-многобройните и най-старите обитатели на Земята. Милиарди години те са се развивали успоредно с еукариотните. Те...

Обща характеристика на гъбите

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЪБИТЕ Гъбите заемат междинно място между животинското и растителното царство, но са по-близки до животинското. Приличат на животните...

Клетъчно ниво на организация на материята

Две столетия след като Хук въвежда термина „клетка” възниква „клетъчната теория” на Шлайден и Шуван. Според нея клетката е най-малката структурна и...

Зоология на безгръбначните животни

Подцарство Protozoa Общи белези, характеризиращи едноклетъчните животни 1. Тялото е представено от 1 клетка, съдържаща цитоплазма и ядро (нуклеус) – еукариотни...

Прокариотни клетки

Тема №8 Прокариотни клетки Прокариотните клетки са най-многобройните и най-древните обитатели на Земята. Милиарди години те са се развивали едновременно с...

Междуклетъчни контакти

№ 2. Междуклетъчни контакти и сигнализация при животинските клетки Повърхностният апарат на еукариотната кретка се състои от три части: надмембранен комплекс...

Топография

1=Кратка история на топография-та = Счита се, първите карти на зе-мната повърхност са изработвани в древността, главно за да се изобр. на тях транспортните пътища....

Пищов по геодезия

1- Форма и размери на Земята. Влияние на кривината на Земята върху гео измерва-ния Когато се говори за формата на земята, има се предвид не нейната физическа...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


християнс,   микропроцесор,   целта,   Глаголни,   Opportunities,   трудно,   list,   Класове,   градени,   преследване,   Фото,   релация,   пояснения,   принцип,   редица,   To the,   the,   would,   парите,   незав,   сезони,   концепцията,   другият,   Възприеман,   дефекти,   мин,   from,   свещен,   виден,   разработен,