Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (272)
 

Разпознаване на дължини по словесно указание,,дълги и къси в цвят’'

Образователно направление,,Математика’’ Ядро:измерване Измерване по дължина 3-4год. Тема:Разпознаване на дължини по словесно указание,,Дълги и къси в цвят’’...

Звук и буква "Ъ" и "ъ"

Структурни компоненти на урока Ход на урока Тема – Звук и буква „ Ъ” „ ъ” Вид на урока – За нови знания Образователни цели – Да се запознаят с главната и малка...

Земни работи със скрепери

СКРЕПЕРИ Земни работи със скрепери Машина за изкопаване, бързо товарене и разтоварване в движение на големи обеми земни маси на къси и средни разстояния....

Празникът Коледа

Изготвила студентка по Българска филология Какви видове календари познавате? Какъв е фолклорния календар? Какви празници познавате ? Кой празник е...

Костта като орган

Костта като орган Костите са изградени от костна тъкан. Видове кости: - плоски ; - къси ; - дълги ; - смесени ( реброто е смесена кост ). Костите имат...

Разред Соколоподобни (Falconiformes)

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОЕКОЛОГИЯ Катедра: „Екология и опазване на околната среда”...

Вторична покривна тъкан. Мъртва кора. Лещанки

Р Е Ф Е Р А Т ТЕМА ВТОРИЧНА ПОКРИВНА ТЪКАН. МЪРТВА КОРА. ЛЕЩАНКИ При растенията, с вторично задебеляване на стъблото,...

Двигателен апарат. Устройство и форма на костите. Растеж и развитие на костите

Двигателен апарат. Устройство и форма на костите. Растеж и развитие ка костите. I Двигателен апарат- общи данни. Изгражда се от скелета.z мускулите. Скелетът се...

Къси съединения

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ Курсова задача по Къси съединения 3/26/2010 Проверил: Задача 1: Да се определят мощностите и токовете при трифазно...

Евристични методи - "Шкаф"

„ ЕВРИСТИЧНИ МЕТОДИ I „ 1. Метод 1 „Морфологичен анализ и синтез“...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


лингвистични,   план,   РАЦИОНАЛНО,   Спец,   social,   Gatsby,   кучетата и котките,   кучетата,   котките,   -ЛИ,   Родовите,   Стоянов,   ПРОИЗХОД,   извадки,   на живота,   живота,   обач,   Йордан Рад,   Рад,   Йордан,   Епоха,   early,   Славянобългарска”,   Сърбия,   знаем,   Обща,   Behaviour,   Хин,   КРИСТ,   древни,