Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (272)
 

Разпознаване на дължини по словесно указание,,дълги и къси в цвят’'

Образователно направление,,Математика’’ Ядро:измерване Измерване по дължина 3-4год. Тема:Разпознаване на дължини по словесно указание,,Дълги и къси в цвят’’...

Звук и буква "Ъ" и "ъ"

Структурни компоненти на урока Ход на урока Тема – Звук и буква „ Ъ” „ ъ” Вид на урока – За нови знания Образователни цели – Да се запознаят с главната и малка...

Земни работи със скрепери

СКРЕПЕРИ Земни работи със скрепери Машина за изкопаване, бързо товарене и разтоварване в движение на големи обеми земни маси на къси и средни разстояния....

Празникът Коледа

Изготвила студентка по Българска филология Какви видове календари познавате? Какъв е фолклорния календар? Какви празници познавате ? Кой празник е...

Костта като орган

Костта като орган Костите са изградени от костна тъкан. Видове кости: - плоски ; - къси ; - дълги ; - смесени ( реброто е смесена кост ). Костите имат...

Разред Соколоподобни (Falconiformes)

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОЕКОЛОГИЯ Катедра: „Екология и опазване на околната среда”...

Вторична покривна тъкан. Мъртва кора. Лещанки

Р Е Ф Е Р А Т ТЕМА ВТОРИЧНА ПОКРИВНА ТЪКАН. МЪРТВА КОРА. ЛЕЩАНКИ При растенията, с вторично задебеляване на стъблото,...

Двигателен апарат. Устройство и форма на костите. Растеж и развитие на костите

Двигателен апарат. Устройство и форма на костите. Растеж и развитие ка костите. I Двигателен апарат- общи данни. Изгражда се от скелета.z мускулите. Скелетът се...

Къси съединения

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ Курсова задача по Къси съединения 3/26/2010 Проверил: Задача 1: Да се определят мощностите и токовете при трифазно...

Евристични методи - "Шкаф"

„ ЕВРИСТИЧНИ МЕТОДИ I „ 1. Метод 1 „Морфологичен анализ и синтез“...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


Някои,   Годишно,   чове,   Рое,   древни,   мощнос,   типа,   Вътрешна,   Chance,   Любен Каравелов,   Любен,   Каравелов,   Информати,   части,   затв,   Мощни,   които чове,   които,   човека.,   на човека,   човека,   Славянобългарска”,   различни в,   различни,   управление.,   и смърт,   смърт,   create,   малкия и с,   малкия,