Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (162)
 

тр.техника

транспортна техника1. Определение и класи-фикация на автомобилите. Определение: Автомобил - моторно превозно средство за движение по безрелсови пътища при...

Електросъоръжаване

ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖАВАНЕ 1.ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 1.1 ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ПРОИЗВОДСТВО НАЕЛ.ЕНЕРГИЯ Производството (генерирането) на електроенергия за битови и...

Принудени трептения

Принудени трептения За да може в една реално трептяща система да се получат незатихващи хармонични трептения, трябва да се компенсира загубата на механична...

Механична работа

7.1.Механична работа Важна физична величина, характеризираща движението на телата в силово поле, е механичната работа, извърш¬вана от силите на полето при...

Задачи по физика

1зад: Хармонично трептене на пружинно махало с маса m=20kg се описва от уравнението: Определете: а)началната фаза, честотата и амплитудата б)максималната скорост и...

Физика - пищов

1.Математическа обработка на данни...Измерване,точн ост на измерването.Никое измерване нe може да бъде проведено аболютно точно. Резултатите от измерванет о на...

Качество на покрития и повърхнини

1. Какво представлява повърхността? - Според геометрична концепционална повърхност е определена мрежа от точки или прави линии с определени свойства. - Според...

Производство на Сa-комплексна смазка

Производство на Ca – комплексна смазка 1. Tеоретични основи и предназначение. Смазките (греси) представляват структурирани дисперсни системи,състоящи се от...

Химична връзка и структури

II.ХИМИЧНА ВРЪЗКА И СТРУКТУРИ Каква е природата на силите, свързващи атомите в молекулите? ? Бертоле – гравитационни сили ? Берцелиус – електростатични сили ?...

Биологични мембрани

БИОЛОГИЧНИ МЕМБРАНИ Мембраните са надмолекулни структури тъй като са изградени от 2 или повече вида полимерни молекули. Всяка клетка (животинска...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


international,   МИНЕРАЛИ,   Хранене,   Запада,   Западните,   МОТИВАЦИЯ,   Конспект,   дефиниции,   НЕРВ,   ПРОЕКТИ,   стопанско,   Динамично,   сист,   работен,   Why do,   Why,   school,   наш,   ГОДИНИ,   ВОЙНА,   Профилактика,   Too,   process,   урок по,   урок,   сор,   ПОМОЩ,   voice,   гласни,   Продукт,,