Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (9)
 

тр.техника

транспортна техника1. Определение и класи-фикация на автомобилите. Определение: Автомобил - моторно превозно средство за движение по безрелсови пътища при...

Механична работа

7.1.Механична работа Важна физична величина, характеризираща движението на телата в силово поле, е механичната работа, извърш¬вана от силите на полето при...

Устройство и принцип на действие на бутални двигатели със вътрешно горене

Устройство и принцип на действие на бутални двигатели със вътрешно горене 1.Що е двигател - Машина която преобразува един или друг вид енергия във...

Биополимери

Биополимерите са съединения в клетката с много сложен химичен състав Биополимерите са съединения в клетката с много сложен химичен състав и ако някъде...

Метаболизъм

Метаболизъм Основно свойство на живите системи е обмяната на вещества, енергия и информация с околната среда. Живите организми непрекъснато взаимодействат с...

Биология за 8 клас

Сърдечно-съдовата система пренася кислород и хранителни вещества между тъканите и органите. Освен това, тя подпомага отделянето на отпадните вещества от вашия...

Физиология на мускулите

Физиология на мускулите Възбуждение и механизъм на мускулното съкращение. Двигателна единица. Връзка между възбуждение и съкръщение при скелетните мускули....

Устройство и функция на централната нервна система

Устройство и функция на централната нервна система ЦНС се състои от две основни части: - Галвен мозък - Гръбначен мозък Тя е разположена в костни кухини, като...

Всичко за двигателите

Всяка машина, която преобразува даден вид енергия в механична работа се нарича двигател. в зависимост от мястото, където се извършва първия процес, т.е....1 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


идеа,   ТИП,   стратегии,   Антитела,   Корпоратив,   Жан,   стоки,   брцк,   вторичен,   българскат,   отбрана,   алкална,   бро,   компютърната,   foot,   “Дон Кихот”,   Кихот”,   “Дон,   1000,   in Me,   форми,   НЕРВ,   Беседа,   ПРЕДУЧИЛИЩНА,   ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА,   ПЕДАГОГИКА,   РИСКОВ,   гръдни,   Великобрит,   Може,