Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (278)
 

Характеристика на търговския обект Kenvelo гр. Велико Търново

ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” Стопански факултет Курсова работа По Маркетинг на потребителските стоки и услуги На тема: Характеристика на...

Ценова политика

9 ТЕМА Ценова политика 1.Маркетингова харакретистика на цената Цените са хай-динамичният елемент на маркетинг-микса.В маркетинга под цена се разбира парите...

Техники за насърчение на продажбите чрез цената

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” По Практикум по пазарни проучвания На тема: “Техники за насърчение на продажбите чрез цената”...

Анализ: Бакалията все пак ще живее

Анализ на статия по маркетинг Бакалията все пак ще живее Бизнесът на търговските вериги расте със 7-8 на сто за година Тази статия накратко ни...

Ценови концепции

Ценови концепции Ценообразуването е решаващ елемент в общият маркетингов микс на организацията. 1.Същност на цената ,термини за...

Еднократно изпарение на двукомпонентни системи

Въпрос № 15. Еднократно изпарение на двукомпонентни системи. I. Материален баланс При съставяне на материалния и топлинния баланс на еднократното изпарение ще...

Същност на кредита

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” - СВИЩОВ Доклад на тема: Място на кредита в икономическата система Същност на кредита Кредит е осигуряването на ресурси...

Моделиране на търсенето на пари от фирмите

2. Моделиране на търсенето на пари от фирмите Моделите за управление на ликвидните активи са оптимизационни и целят да минимизират разходите на фирмите по...

Финансово счетоводен анализ

1.Същност на фин.счет.анализ Фин. счет. анализ може да се определи като процес или дейност на специалисти, при който на базата на специални познания се изследва и...

Произход, същност, функция и роля на парите

Финанси – лекция 28.09.2010 Пари “Когато бях млад, мислех че парите са най-важното нещо в живота, сега когато съм стар, зная, че това е така.” Оскар Уайлд 1.Произход,...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


решаващи,   Мотиви,   световен,   свет,   утвърждав,   съпр,   Result,   агент,   глава,   ЕДИННА,   ситуац,   пръстен,   софтуер,   Work,   апри,   застр,   филм,   майсторств,   разположение,   Класифицир,   Детската градина,   Детската,   градина,   факт,   еукариотни,   den,   значение,   Разпределение,   тази,   мускул,