Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (105)
 

Биологични мембрани

БИОЛОГИЧНИ МЕМБРАНИ Мембраните са надмолекулни структури тъй като са изградени от 2 или повече вида полимерни молекули. Всяка клетка (животинска...

Зоология

1 .Предмет на зоологията.Основи на зоологическата класификация и номенклатура. Зоологията е наука за животните.Тя е част от биологията,която изучава...

Структурна и функционална организация на растителната клетка

Сруктурна и функционална организация на растителната клетка.Растителната клетка като осмотична система.Приемане на водата-механизми. Клетката е най-малката...

Плазмена мембрана – структура и транспорт на вещества през плазмената мембрана

Плазмена мембрана – структура и транспорт на вещества през плазмената мембрана В природата, за да могат кллетките да съществуват и функционират по отделно...

Проект за производство на изделие

Увод Изделието, което ще се произвежда е котел за отопление на...

Надмолекулни комплекси, клетъчни мембрами, хромозоми, лизозозми, едномембранни и двумембранни органели

НАДМОЛЕКУЛНИ КОМПЛЕКСИ КЛЕТЪЧНИ МЕМБРАНИ Всяка клетка е обвита от тънка плазмена мембрана, която огражда клетъчното...

Човешката клетка

Човешката клетка Клетка е основната структура и функционална единица в човешкия рганизъм. Човешката клетка е един съвършен микросвят, който има разнороден...

Метеори (описание)

МЕТЕОРИ Метеорите („падащи звезди") са привличали внимание от дълбока древност. Запазени са сведения за ярки метеори и „звездни дъждове", наблюдавани...

Методи за предотвратяване на глобалното затопляне

МЕТОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ Както вече е споменато, глобалното затопляне е съвсем естествен земен процес, но за съжаление е ускорен от...

Пищови по молекулярна генетика !

6.Синтез на ДНК /репликация/. Репликацията е процес на самовъзпроизвеждане на молекулата на ДНК. Тя се осъществява чрез разплитане на двойната ? спирала. Двете...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


Разбира,   ВЛИЯЕЩИ,   11.,   Санчо,   проце,   дядо,   дървесни,   врагове,   някои,   кл.,   помощ,   газообразни,   positive,   Екологичн,   могат,   Повествование,   ПАЦИЕНТИ,   а някои,   енергетиката,   непосред,   бърз,   Участие,   of the internet,   internet,   the,   финанси,   Атина,   хан,   старо,   ОТГОВОРНОСТ,