Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (216)
 

Маркетингово проучване

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД Дистанционно обучение Бакалавърска програма Специалност „Бизнес администрация” Учебна дисциплина...

План на развитие и технологично поведение на фирми

КУРСОВА РАБОТА ПО УПРАЛВЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ на тема „Път на развитие и технологично поведение на фирмите „Зенит-Гео” ЕООД и ЕТ „Геоинженеринг –...

Управление на маркетинга

Университет за Национално и Световно Стопанство Отрасловоикономически факултет З А Д А Н И Е по дисциплината Маркетинг Върху книгата: Управление на...

Маркетинг на Булстрад АД

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” МАГИСТРАТУРА ПО СПЕЦИАЛНОСТ ФИНАНСОВ И БАНКОВ МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ КАЗУС ПО МАРКЕТИНГ НА...

МОТИВАЦИОННА РЕГУЛАЦИЯ НА УЧЕНЕТО

Изследването на мотивацията заема водещо място сред многобройните теоритични и емпирични изследвания в различните школи и направления. Това е така, тъй като...

Мениджмънт на кредитния риск

МЕНИДЖМЪНТ НА КРЕДИТНИЯ РИСК 1. Същност и особености на банковия риск Това е действително състояние от дадена банкова операция или желано(очаквано) състояние,...

Нервна и хуморална регулация на пикочния мехур

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Катедра по физиология, патофизиология и фармакология Р Е Ф Е Р А Т Тема: Нервна и хуморална регулаця на...

Регулация на ензимната активност

Въпрос 11 – регулация на ензимната активност Броя субстратни молекули превърнати от 1 молекула ензим в продукт за 1 минута се нарича оборотно число на ензима.то...

Храносмилане в устната кухина

Храносмилане. Храносмилане в устната кухина. План: 1.Храносмилателна система 2. Процесът храносмилане. 3. Същност на храносмилането в устната кухина. 4. Зъби –...

Саморегулация и информационни нива в живите организми

Реферат по Биофизика Саморегулация и информационни нива в живите организми Изучаването на...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


Гръцка,   гибел,   мъжките,   ухо,   число.,   духовно,   език,   държавен,   работещ,   Хора,   ОБЕКТИ,   организационни форми на обучение,   организационни,   обучение,   форми,   Новият,   Поведение,   ЗАБОЛЯВАНЕ,   общото,   Топлоснабд,   Урок,   end,   когато,   информатика,   Създаване,   Ръководство,   работа,   Словото,   географски,   Neue,