Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (303)
 

Моите референтни групи

КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ ЗАДАНИЕ ПО ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ „МОИТЕ РЕФЕРЕНТНИ ГРУПИ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ МОЯ СТИЛ НА ЖИВОТ И МОДЕЛ НА...

Задание на тема "Малък и среден бизнес"

Задание по маркетинг СОУ „Любен Каравелов” Изготвил: Илия Самодивеков 13.06.2011 Въведение Фирмата с която ще се запознате днес се казва ЕТ...

Система за електронни плащания

Курсова работа По Електронни разплащания На тема: Системата за електронни плащания ePay.bg Изготвил: Специалност: Факултетен Номер:...

Типове и видове маркетинг

Маркетинг Основни типове и видове маркетинг Понятието маркетинг поражда различни асоциации у различните хора. Едни го свързват с активна реклама, други с...

Предмет и задачи на сравнителната граматика

2.Предмет и задачи на сравнителната граматика 2.1 Названието на учебната дисиплина води началото си от капиталния труд на Миклошич.Разбира се,като се има предвид...

Пунктуация в българския език

Пунктуация в българския език В простите изречения поради наличието на едно единствено сказуемо не се поместват запетаи: Луиза и Жанет са сестри. Луиза заведе...

Западна Европа през втората половина на Х и началото на ХІ в.

Западна Европа през втората половина на X и началото на XI в. През X в. Западна Европа вече е преживяла голямото разместване на населението, настъпило в резултат...

Брандмениджмънт

СУБ “БРАНДМЕНИДЖМЪНТ” БЪДЕЩЕТО НА БРАНДА “ДАНОН” Разработил: Консултанти: Весна...

Организация на паметта в електронни цифрови машини

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАМЕТТА В ЕЦМ 5.3.1. Понятие за виртуална памет на ЕЦМ Известно е, че за изпълнение на дадена клиентска задача с ЕЦМ е необходимо в основната...

Хранене на отпадъчни груби фуражи

Отпадъчни груби фуражи Като последна възможност за допълване на липсите се явяват грубите фуражи, които са много евтини, в по-голямата си част са лесно...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


нож,   1878,   Човешка,   Один,   За какво,   какво,   коли,   Въвеждане,   Cor,   Атина,   габрово-реферат,   помощ,   Осво,   финанси,   Мор,   МИТНИЧЕСКИ,   специалнос,   HTM,   Елин,   имат,   мод,   Прозорец,   операционни,   образа,   във времет,   времет,   във,   Ходене на Б,   Участие,   Ходене,