Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (303)
 

Моите референтни групи

КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ ЗАДАНИЕ ПО ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ „МОИТЕ РЕФЕРЕНТНИ ГРУПИ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ МОЯ СТИЛ НА ЖИВОТ И МОДЕЛ НА...

Задание на тема "Малък и среден бизнес"

Задание по маркетинг СОУ „Любен Каравелов” Изготвил: Илия Самодивеков 13.06.2011 Въведение Фирмата с която ще се запознате днес се казва ЕТ...

Система за електронни плащания

Курсова работа По Електронни разплащания На тема: Системата за електронни плащания ePay.bg Изготвил: Специалност: Факултетен Номер:...

Типове и видове маркетинг

Маркетинг Основни типове и видове маркетинг Понятието маркетинг поражда различни асоциации у различните хора. Едни го свързват с активна реклама, други с...

Предмет и задачи на сравнителната граматика

2.Предмет и задачи на сравнителната граматика 2.1 Названието на учебната дисиплина води началото си от капиталния труд на Миклошич.Разбира се,като се има предвид...

Пунктуация в българския език

Пунктуация в българския език В простите изречения поради наличието на едно единствено сказуемо не се поместват запетаи: Луиза и Жанет са сестри. Луиза заведе...

Западна Европа през втората половина на Х и началото на ХІ в.

Западна Европа през втората половина на X и началото на XI в. През X в. Западна Европа вече е преживяла голямото разместване на населението, настъпило в резултат...

Брандмениджмънт

СУБ “БРАНДМЕНИДЖМЪНТ” БЪДЕЩЕТО НА БРАНДА “ДАНОН” Разработил: Консултанти: Весна...

Организация на паметта в електронни цифрови машини

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАМЕТТА В ЕЦМ 5.3.1. Понятие за виртуална памет на ЕЦМ Известно е, че за изпълнение на дадена клиентска задача с ЕЦМ е необходимо в основната...

Хранене на отпадъчни груби фуражи

Отпадъчни груби фуражи Като последна възможност за допълване на липсите се явяват грубите фуражи, които са много евтини, в по-голямата си част са лесно...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


реторика,   мощнос,   Продукти н,   Продукти,   симулатор,   система,   Русский,   детс,   ЕСИ,   choose,   инте,   Елект,   VAL,   вÑ,   станат,   heart,   БЪЛГАРИНА,   разши,   ПОДГОТОВКА,   прозо,   възможности,   марке,   Общуване,   периферни,   Бълг,   съпруга,   Вой,   internet,   държавнот,   потис,