Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (303)
 

Моите референтни групи

КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ ЗАДАНИЕ ПО ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ „МОИТЕ РЕФЕРЕНТНИ ГРУПИ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ МОЯ СТИЛ НА ЖИВОТ И МОДЕЛ НА...

Задание на тема "Малък и среден бизнес"

Задание по маркетинг СОУ „Любен Каравелов” Изготвил: Илия Самодивеков 13.06.2011 Въведение Фирмата с която ще се запознате днес се казва ЕТ...

Система за електронни плащания

Курсова работа По Електронни разплащания На тема: Системата за електронни плащания ePay.bg Изготвил: Специалност: Факултетен Номер:...

Типове и видове маркетинг

Маркетинг Основни типове и видове маркетинг Понятието маркетинг поражда различни асоциации у различните хора. Едни го свързват с активна реклама, други с...

Предмет и задачи на сравнителната граматика

2.Предмет и задачи на сравнителната граматика 2.1 Названието на учебната дисиплина води началото си от капиталния труд на Миклошич.Разбира се,като се има предвид...

Пунктуация в българския език

Пунктуация в българския език В простите изречения поради наличието на едно единствено сказуемо не се поместват запетаи: Луиза и Жанет са сестри. Луиза заведе...

Западна Европа през втората половина на Х и началото на ХІ в.

Западна Европа през втората половина на X и началото на XI в. През X в. Западна Европа вече е преживяла голямото разместване на населението, настъпило в резултат...

Брандмениджмънт

СУБ “БРАНДМЕНИДЖМЪНТ” БЪДЕЩЕТО НА БРАНДА “ДАНОН” Разработил: Консултанти: Весна...

Организация на паметта в електронни цифрови машини

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАМЕТТА В ЕЦМ 5.3.1. Понятие за виртуална памет на ЕЦМ Известно е, че за изпълнение на дадена клиентска задача с ЕЦМ е необходимо в основната...

Хранене на отпадъчни груби фуражи

Отпадъчни груби фуражи Като последна възможност за допълване на липсите се явяват грубите фуражи, които са много евтини, в по-голямата си част са лесно...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


Геометричн,   Русский,   анализ,   разработка,   пока,   Блага,   дими,   превр,   произход,   Графичен,   Плазмена,   Разбира,   ВЛИЯЕЩИ,   11.,   Санчо,   проце,   дядо,   дървесни,   врагове,   някои,   кл.,   помощ,   газообразни,   positive,   Екологичн,   могат,   Повествование,   ПАЦИЕНТИ,   а някои,   енергетиката,