Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (42)
 

Дидактиката в системата на другите науки

Русенски университет „Ангел Кънчев” Факултет:ПНО Р Е Ф Е Р А Т На тема: Дидактиката в системата на педагогическите науки....

Финансово счетоводен анализ

1.Същност на фин.счет.анализ Фин. счет. анализ може да се определи като процес или дейност на специалисти, при който на базата на специални познания се изследва и...

Принципи на възпитание

• ПВ са елемент от общопедагогическите принципи и като такива та отразяват основни закономерности на педагогическия процес • Принципът на възпитанието е...

Между културни различия

ДОМАШНА РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНИ ТУРИСТИЧЕСКО ТЪРСЕНЕ И МЕЖДУКУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ ПРОФ.МАНОЛ РИБОВ (ИЗГОТВИЛ АЛЕКСАНДРА СТОЯНОВА ФАК.НОМЕР 11385) 4/23/2010 s...

Пищов по финанси

1. Предимства на АД- Бързо набиране на капитал- може да акумулира значителен капитал от юридически и физически лица и предоставени от домакинствата заеми. При...

Парите

Какво всъщност са парите? Кога са възникнали? Какво е тяхното развитие? За какво ни служат? Парите са едно от най-феноменалните явления в развитието на...

Парите

Какво всъщност са парите? Кога са възникнали? Какво е тяхното развитие? За какво ни служат? Парите са едно от най-феноменалните явления в развитието на...

Финансов контрол

К КАТО Ф-Я НА У-ЕТО – СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ К е процес, свързан със създаване на стандарти и норми, които трябва да съответстват на целите на организацията, сравняване...

Глобализация

І. Глобализация – поява и същност на понятието. Понятието получава сравнително широко разпространение в обществено-политическия речник на хората пред...

Програма за управление на отпадъците

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОБЕКТ: Завод за производство на мебели и дървени плоскости АДРЕС: гр. Бургас, югозападна промишлена зона...1 2 3 4 5 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


ЗНАЕМ,   IX ВЕК,   ВЕК,   Около,   понятия,   управление на риска,   риска,   управление,   химично,   ДЕСЕТИ,   достъп,   пло,   разделение,   на живота,   живота,   майка,   Конкуренция,   знаем,   Границите,   Епоха,   десен,   животозастраховане,   Харак,   спрял,   клетъчните,   ira,   микроскоп,   кучетата и котките,   кучетата,   котките,