Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (520)
 

Реклама

ЮЗУ „ Неофит Рилски ” Реферат по: Маркетинг на тема: Реклама Изготвил: Проверил: фак. № Чертите, които отличават съвременната...

Глобализацията и предизквикателствата пред българската икономика

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Гр. Бургас Курсова работа На тема: Глобализацията и предизвикателствата пред българската икономика...

Маркетинг - пищов

1,Особености в маркетинга в сектор земеделие - Едно от достиженията на пазарната икономика в развитите страни е безпроблемното и цялостно снабдяване на...

Интернет реклама

В условията на съвременната потребителска действителност, фирмите насочват своите усилия за популяризиране на продуктите и услугите, които предлагат,...

Основни закони на маркетинга

2.3. Нова концепция за същността на маркетинг на отношенията. От изложените до момента основни подходи към същността на маркетинг на отношенията може да се...

Нарастващата смъртност в България

Ева Георгиева Нарастващата смъртност в България Съвременната демографска ситуация в момента е много динамична и се изменя...

Иновационни аспекти на индивидуалната работа по математика в условията на интегрирано обучение

ВТУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ...

Общината като публичноправна институция. Ююридическо лице

Р Е Ф Е Р А Т НА ТЕМА: Общината като публичноправна институция.Юридическо лице. Изготвил:Наталия...

Форми на държавно устройство и форми на държавно управление

Русенски университет „Ангел Кънчев” Юридически факултет Курсова задача по Конституционно право на тема: Форми на държавно устройство и форми на...

Търговско право на Република България

Международно Висше Бизнес Училище Ботевград Бакалавърска програма Бизнесадминистрация Търговско право Реферат Тема:...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


качества и,   качества,   стихотворение,   juan,   Ценност,   Изолация,   носител,   Revolution,   Политическия,   зъбн,   черния,   намотките,   действително,   проблемите,   помощ,   националното,   разположена,   Цикъл,   худ,   националната,   УПРАВЛЕНСКИ,   POINT,   услуга,   ГРИЖИ,   happiness,   основни,   света,   АЛТЕРНАТИВ,   Трети,   раздел,