Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (206)
 

Маркетинг - пищов

1,Особености в маркетинга в сектор земеделие - Едно от достиженията на пазарната икономика в развитите страни е безпроблемното и цялостно снабдяване на...

Маркетинг

Маркетинг-това е с-ма от управленски функции,дейности в организациите,философска с-ма на пазарно управление и организация на пласмента за осъществяване целите...

Теми по климатология

Тема 1 Предмет и задачи на килиматологията. Методи за изследване.Синоптични и климатол наблюдения. Климатология – наука за закономерностите на формирането,...

Уравнение на права линия

1.Уравнение на права линия Разстояние между две точки Записването на геометричните свойства с помощта на алгебрични връзки в геометрията става с помощта на...

Разстояние между две точки

1.Уравнение на права линия Разстояние между две точки Записването на геометричните свойства с помощта на алгебрични връзки в геометрията става с помощта на...

Пищов динамика и трептене - 3

в.11.Разглеждайки мех-анична с-ми с 1 степен на своб сх.стр63:фиг2.1 масата m, има възмо-жност да извърш само вертикал преместв; пренебрегваме масата на...

Икономическа ефективност на логистичната дейност

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Факултет по икономически и социални науки Транспорт и спедиторска дейност Реферат: Икономическа ефективност...

Електрическа машина

Въпрос 2 1. Mодели на обобщената електрическа машина Теорията на обобщената машина е създадена от Г.Крон. Идеята е, че всички реални машини с въртящо се поле...

Ихтиология

5. СКЕЛЕТНА СИСТЕМА Скелетна с-ма- в животинското тяло като скелет се оприличават твърдите образувания. Прието е че те образуват скелетната с-ма. При възрастните...

Пищов по неврология

Анатомични данни за нервна с-ма.осн делене.1впр. Основната структура на нервната с-ма е нервната тъкан.Нервните клетки –невроните са осн морфофункционална...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


Промишлени,   химично,   работещ,   управление,   пирамиди.,   вапцаров,   потре,   компютър,   МЕТОДИ,   НУП,   ФИЛОСОФСК,   КВАЛИФИКАЦИЯ,   учулище,   Последиците,   Бъл,   духовно,   човекът,   Баща,   information,   БОЛЕН,   съвърш,   КОМУНИКАЦИЯ,   posoka,   второто,   Дружество,   урок за нови знания,   знания,   нови,   урок,   собствен,