Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (206)
 

Маркетинг - пищов

1,Особености в маркетинга в сектор земеделие - Едно от достиженията на пазарната икономика в развитите страни е безпроблемното и цялостно снабдяване на...

Маркетинг

Маркетинг-това е с-ма от управленски функции,дейности в организациите,философска с-ма на пазарно управление и организация на пласмента за осъществяване целите...

Теми по климатология

Тема 1 Предмет и задачи на килиматологията. Методи за изследване.Синоптични и климатол наблюдения. Климатология – наука за закономерностите на формирането,...

Уравнение на права линия

1.Уравнение на права линия Разстояние между две точки Записването на геометричните свойства с помощта на алгебрични връзки в геометрията става с помощта на...

Разстояние между две точки

1.Уравнение на права линия Разстояние между две точки Записването на геометричните свойства с помощта на алгебрични връзки в геометрията става с помощта на...

Пищов динамика и трептене - 3

в.11.Разглеждайки мех-анична с-ми с 1 степен на своб сх.стр63:фиг2.1 масата m, има възмо-жност да извърш само вертикал преместв; пренебрегваме масата на...

Икономическа ефективност на логистичната дейност

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Факултет по икономически и социални науки Транспорт и спедиторска дейност Реферат: Икономическа ефективност...

Електрическа машина

Въпрос 2 1. Mодели на обобщената електрическа машина Теорията на обобщената машина е създадена от Г.Крон. Идеята е, че всички реални машини с въртящо се поле...

Ихтиология

5. СКЕЛЕТНА СИСТЕМА Скелетна с-ма- в животинското тяло като скелет се оприличават твърдите образувания. Прието е че те образуват скелетната с-ма. При възрастните...

Пищов по неврология

Анатомични данни за нервна с-ма.осн делене.1впр. Основната структура на нервната с-ма е нервната тъкан.Нервните клетки –невроните са осн морфофункционална...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


Френски,   различни п,   различни,   съпричастн,   временни,   фин,   TOp,   мощна,   основни понятия,   основни,   понятия,   неравенства.....,   ктори,   заболявания,   В света,   света,   Ранна,   лицето,   нуж,   Болест,   учението,   СЪВРЕМЕННОТО,   information,   Делене,   необходими,   нач,   ВОДЕНЕ,   Освободителна,   издигат,   ТВОРЧЕСТВОТО,