Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (8)
 

Ресурси на агроекосистемите

НОВ БЪЛГРАСКИ УНИВЕРСИТЕТ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЛОКАЛЕН ЦЕНТЪР – ГР. СОФИЯ ДЕПАРТАМЕНТ “НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА” СПЕЦИАЛНОСТ ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА...

Класификация на агроекосистемите. Фактори и ресурси

6 КЛАСИФИКАЦИЯ НА АГРОЕКОСИСТЕМИТЕ.ФАКТОРИ И РЕСУРСИ. Агроекосистемата може да се дефинира на всяко равнище на земеделската дейност в малки географски...

Агроекология

1. Понятие за агроекология. Обща характеристика на агроекосистемите: Изменените в резултат на човешката дейност естествени (първични) биоценози са се...

Засушаване

Засушаване означава деградация на земята в сухите, полусухите и малко влажните зони в резултат на въздействието на различни фактори, включително...

Съвременни определения на екологията

Тема 1 Съвременни определения на екологията.Предмет,същност и онсовни задачи. За пръв път терминът екология е употребен от немския зоолог Ернст Хекел-1869г.Този...

Видове екосистеми. Основни различия между естествените екосистеми и агроекосистемите

Видове екосистеми. Основни различия между естествените екосистеми и агроекосистемите. Екосистемите се разделят на три основни вида: природни, агроекосистеми и...

Съвременно състояние на науката за воден статус на агроекосистемите. Направления, аспекти, подходи

У "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Х И М И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т Съвременно състояние на науката за воден статус на агроекосистемите. Направления,...

Биологична борба с вредителите

Биологична борба с вредителите Културните растения се нападат от голям брой неприятели - насекоми, овощни акари, листогризещи гъсеници и бръмбари, гризачи и...1 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


новия,   Програмен,   ДАНС,   Внос,   help,   птици,   мак,   трудностите,   реферат за разделение на властите според конституцията от 91,   конституцията,   властите,   разделение,   реферат,   според,   предпаз,   динамика,   литературна,   предавател,   творче,   Градивни,   обач,   Деф,   Астрономи,   cis,   понятие,   Толерантно,   СРАВНИТЕЛНО,   административни,   стремежът,   е...,