Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (8)
 

Ресурси на агроекосистемите

НОВ БЪЛГРАСКИ УНИВЕРСИТЕТ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЛОКАЛЕН ЦЕНТЪР – ГР. СОФИЯ ДЕПАРТАМЕНТ “НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА” СПЕЦИАЛНОСТ ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА...

Класификация на агроекосистемите. Фактори и ресурси

6 КЛАСИФИКАЦИЯ НА АГРОЕКОСИСТЕМИТЕ.ФАКТОРИ И РЕСУРСИ. Агроекосистемата може да се дефинира на всяко равнище на земеделската дейност в малки географски...

Агроекология

1. Понятие за агроекология. Обща характеристика на агроекосистемите: Изменените в резултат на човешката дейност естествени (първични) биоценози са се...

Засушаване

Засушаване означава деградация на земята в сухите, полусухите и малко влажните зони в резултат на въздействието на различни фактори, включително...

Съвременни определения на екологията

Тема 1 Съвременни определения на екологията.Предмет,същност и онсовни задачи. За пръв път терминът екология е употребен от немския зоолог Ернст Хекел-1869г.Този...

Видове екосистеми. Основни различия между естествените екосистеми и агроекосистемите

Видове екосистеми. Основни различия между естествените екосистеми и агроекосистемите. Екосистемите се разделят на три основни вида: природни, агроекосистеми и...

Съвременно състояние на науката за воден статус на агроекосистемите. Направления, аспекти, подходи

У "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Х И М И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т Съвременно състояние на науката за воден статус на агроекосистемите. Направления,...

Биологична борба с вредителите

Биологична борба с вредителите Културните растения се нападат от голям брой неприятели - насекоми, овощни акари, листогризещи гъсеници и бръмбари, гризачи и...1 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


Историята,   Съставяне,   измерва,   Жерико,   Арам,   драматургия,   царевица,   Лице,   Web,   дисциплин,   Вяра,   чрез,   живее,   данни.,   РАБОТИ,   Ракообразни,   зони,   географското,   млади,   историческа,   Дихателна,   рое,   изпъл,   ангели,   Народно,   70-те,   екрана,   мотивацията,   think,   German-British,