Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (167)
 

Корелационен анализ

РУ”Ангел Кънчев” Курсова задача Корелационен анализ по Устойчиво развитие на регионите Изготвил:Ралица Дилянова...

Издаване и обжалване на индивидуални административни актове. Недействителност на правни сделки

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ФИЛИАЛ- ГР. СМОЛЯН Курсова работа ОСНОВИ НА ПРАВОТО Маркетинг първи курс Изготвил Приел : Издаване и обжалване на...

Дистрибуционна политика на фирмата. маркетингови канали. функции на посредниците. избор на канали за дистрибуция, цели и ограничение. каналова интеграция, видове, вертикални маркетингови системи

ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий” Стопански Факултет РЕФЕРАТ Дистрибуционна политика на фирмата. Маркетингови канали. Функции на посредниците. Избор...

Издаване и обжалване на индивидуални административни актове. Недействителност на правни сделки

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ФИЛИАЛ- ГР. СМОЛЯН Курсова работа ОСНОВИ НА ПРАВОТО Маркетинг първи курс Изготвил Приел : Издаване и обжалване на...

Природо-географска характеристика на община Разград

Факултет по природни науки Катедра „Туризъм” Реферат Дисциплина: Природна география на...

Възникване, изменение и прекратяване на служебните правоотношения между държавата и държавния служител

Югозападен университет „Неофит Рилски” Правно – исторически факултет Курсова работа Дисциплина: Административно право На тема: Възникване,...

Условия за редовно действие на административните актове

Университет за национално и световно стопанство Курсова работа по Административно право и административен процес На тема: „Условия за редовно действие...

Държавен орган – понятие, характеристика и особености

Конституционно право Тема № 15 Държавен орган – понятие, характеристика и особености. Видове държавни органи. Система на държавните органи Държавата...

Осиновяване - условия и необходими съгласия

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” РЕФЕРАТ по Семейно и наследствено право ТЕМА: Осиновяване – условия и необходими съгласия Ралица Трифонова...

Административен контрол за законност във финансовата система

ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград – 2011г. Правно-исторически факултет К У Р С О В А Р А Б О Т А по Финансово право на тема Административен контрол за...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


прабългари,   Шум,   тази,   Леонардо,   Дими,   Мотиви,   енергия,   царевица,   разположение,   Педагогика,   учители,   Авс,   Аспару,   ПЕРСОНАЛЕН,   Обществото,   отношение,   данни.,   рос,   ЕЗИКА,   Винчи,   died,   речта,   Summary,   Художествената,   Web,   научна,   загуби,   скъ,   роли,   агроекосистемите,