Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (9)
 

Специална педагогика

1въпрос Специалната педагогика като интердисциплинарна наука. Определение, предмет, обект и задачи на СП Специалната педагогика е...

Дизонтогения

Търновски университет „Св.св. Кирил и Методий” РЕФЕРАТ „Дезонтогения” Изготвил:...

"Принципи на специалната педагогика"

Тракийски университет Педагогически факултет Катедра „ Предучилищна педагогика „ Задочна форма на обучение Реферат по специална педагогика на тема:...

Социална педагогика

I. 14. Особености на корекцията, компенсацията и рехабилитацията на недостатъците в развитието на аномалните деца – същност, неврофизиологически и...

Формиране и развитие на речта и мисленето на аномалните деца

Формиране и развитие на речта и мисленето на аномалните деца- същност, значение, типични особености и възможности Речта е средство за общуване, „оръдие на...

Социална педагогика

I. 14. Особености на корекцията, компенсацията и рехабилитацията на недостатъците в развитието на аномалните деца – същност, неврофизиологически и...

Формиране и развитие на речта и мисленето на аномалните деца

Формиране и развитие на речта и мисленето на аномалните деца- същност, значение, типични особености и възможности Речта е средство за общуване, „оръдие на...

Научни школи.Антропологично-атакистични,генетични,дегенерационни,морфологични, биоконституционологични и психологични школи.”

Научни школи.Антропологично-атакистични,генетични,дегенерационни,морфологични, биоконституционологични и психологични школи.” Понятията за болните и...

Специалната педагогика - предмет, обект, цели

Специалната педагогика е наука, която изучава образованието, възпитанието и обучението на аномалните деца.1 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


Черен,   Думата,   роли,   хране,   ПРОЛЕТ,   Кол,   твори,   sistemata,   Issues,   молекулярна,   лазерното,   Регистри,   резултати,   Програма,   фундамент,   ДИСТРИБУЦИЯ,   red,   нестабилността,   увреждания,   mit,   Изкуството,   операционна,   Идея,   Пен,   непрекъснатост,   Elizabeth,   роби,   Тодор,   на човешки,   човешки,