Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (9)
 

Специална педагогика

1въпрос Специалната педагогика като интердисциплинарна наука. Определение, предмет, обект и задачи на СП Специалната педагогика е...

Дизонтогения

Търновски университет „Св.св. Кирил и Методий” РЕФЕРАТ „Дезонтогения” Изготвил:...

"Принципи на специалната педагогика"

Тракийски университет Педагогически факултет Катедра „ Предучилищна педагогика „ Задочна форма на обучение Реферат по специална педагогика на тема:...

Социална педагогика

I. 14. Особености на корекцията, компенсацията и рехабилитацията на недостатъците в развитието на аномалните деца – същност, неврофизиологически и...

Формиране и развитие на речта и мисленето на аномалните деца

Формиране и развитие на речта и мисленето на аномалните деца- същност, значение, типични особености и възможности Речта е средство за общуване, „оръдие на...

Социална педагогика

I. 14. Особености на корекцията, компенсацията и рехабилитацията на недостатъците в развитието на аномалните деца – същност, неврофизиологически и...

Формиране и развитие на речта и мисленето на аномалните деца

Формиране и развитие на речта и мисленето на аномалните деца- същност, значение, типични особености и възможности Речта е средство за общуване, „оръдие на...

Научни школи.Антропологично-атакистични,генетични,дегенерационни,морфологични, биоконституционологични и психологични школи.”

Научни школи.Антропологично-атакистични,генетични,дегенерационни,морфологични, биоконституционологични и психологични школи.” Понятията за болните и...

Специалната педагогика - предмет, обект, цели

Специалната педагогика е наука, която изучава образованието, възпитанието и обучението на аномалните деца.1 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


ПАЗАРИ.,   пока,   административни,   прабългари,   Шум,   тази,   Леонардо,   Дими,   Мотиви,   енергия,   царевица,   разположение,   Педагогика,   учители,   Авс,   Аспару,   ПЕРСОНАЛЕН,   Обществото,   отношение,   данни.,   рос,   ЕЗИКА,   Винчи,   died,   речта,   Summary,   Художествената,   Web,   научна,   загуби,