Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (635)
 

Приложение на директния маркетинг

Икономичски университет град Варна ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ на тема ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ ВЪВ ФИРМА Изготвили: Проверил: Хрисимира Дикова...

Възможности за въвеждане на маркетинговия подход и управлението на маркетинга в конкретна българска фирма

Тема: “Възможности за въвеждане на маркетинговия подход и управлението на маркетинга в конкретна българска фирма” 1. Въведение Според Ф. Котлър, наричан...

Наемане на недостатъчно подготвени кадри в сферата на сервирането - чия е вината за непрофесионализма им?

УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” ГР. БУРГАС КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА: НАЕМАНЕТО НА НЕДОСТАТЪЧНО ПОДГОТВЕНИТЕ КАДРИ В СФЕРАТА НА СЕРВИРАНЕТО – ЧИЯ Е...

борба с вби

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. На дезинфекция подлежат , които са с епидемиологично значение и могат да се явят фактори за предаване на заразни болести и на ВБИ : А/...

Историческите понятия

Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски" Факултет по хуманитарни науки Реферат Тема:Историческите понятия...

Понятието „Историческо познанние”

ШУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” Р Е Ф Е Р А Т ПОНЯТИЕТО „ИСТОРИЧЕСКО ПОЗНАННИЕ” Изработил: Проверил:...

Вектори. Афинни и метрични операции с вектори

9. Вектори. Афинни и метрични операции.Приложение на векторния апарат за решаване на задачи. Методика на изучаване. Вектор. Афинни и метрични операции Терминът...

Държавен орган – понятие, характеристика и особености

Конституционно право Тема № 15 Държавен орган – понятие, характеристика и особености. Видове държавни органи. Система на държавните органи Държавата...

Административен контрол за законност във финансовата система

ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград – 2011г. Правно-исторически факултет К У Р С О В А Р А Б О Т А по Финансово право на тема Административен контрол за...

Електрически апарати (пищов)

1.Общи вседения за ЕА 1. общи сведения: Подразделения на ЕА: А] По принцип на д-вие: -контактни (наличие на видима въздушна междина м/у контактите) -безконтактни-...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


състав,   well,   Гръбначен,   The Thracian Tomb,   Thracian,   Tomb,   The,   have,   риска,   оказват,   услуги,   финансиране,   уче,   данъчна политика,   данъчна,   политика,   лек,   Сеизмични,   ВЪНШНИТЕ,   проверки,   Could,   Велика,   средство,   алигери,   Анализ на н,   Анализ,   напротив,   Миналото,   Истинското,   “Х”,