Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (498)
 

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Маркетинг на потребителския пазар

1.Oписание на продукта: произход, състав, разновидности, опаковки, етикиране, нови артикули на пазара. ИСТОРИЯ: Преди петнадесет години, тъй като...

Парников ефект

22. СОУ „ Георги С. Раковски” Реферат По География...

Теми по климатология

Тема 1 Предмет и задачи на килиматологията. Методи за изследване.Синоптични и климатол наблюдения. Климатология – наука за закономерностите на формирането,...

Парников ефект

22. СОУ „ Георги С. Раковски” Реферат По География...

Задача за упражнение по физика

Тяло се движи по хоризонтален път със скорост 20m/s Да се определи пътят изминат от тялото при равнозакъснително движение до спирането му, ако коефициентът на...

Антиматерия и анти частици

Димитър Росенов Тодоров 11 д АНТИМАТЕРИЯ И АНТИЧАСТИЦИ Историята на антиматерията започва през 1928 г. Тогава младият физик Пол Дирак извежда едно...

Замърсяване на водите от световния океан

Тракийски университет Гр. Стара Загора Медицински факултет Катедра „Химия и Биохимия” Тема: Вода. Замърсяване на водните ресурси Изготвил:...

Модели на родителско поведение

Детството трябва да е подготовка за живота, но не за сметка на самото детство, то трябва да е щастливо-но не за сметка на останалата част от живота- първостепенна...

Химична нееднородност на атмосферата.Климатът – характеристика и за физична нееднородност

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ КУРСОВА РАБОТА ПО ГЕОБИОХИМИЯ на тема Химична нееднородност на атмосферата.Климатът –...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


АМР,   nalysis,   Един,   Apple,   Народно,   време,   микрокомпютри,   възпитателните,   Мос,   zur,   стават,   помощни,   Discuss,   въве,   водите,   предпаз,   професионална,   КЪМ,   човеш,   Over,   валута,   Work,   бук,   EPON,   Инвестиционен проект,   Инвестиционен,   проект,   play,   учениците,   убе,