Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (18)
 

Счетоводна политика за годишно приключване на нефинансово предприятие

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ град Ботевград Д О К Л А Д НА ТЕМА : СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА ЗА ГОДИШНОТО...

Финансово счетоводен анализ

1.Същност на фин.счет.анализ Фин. счет. анализ може да се определи като процес или дейност на специалисти, при който на базата на специални познания се изследва и...

Управление на оборотния капитал

ГЛАВА 13 У П Р А В Л Е Н И Е Н А О Б О Р О Т Н И Я К А П И Т А Л Управлението на оборотния капитал се определя като вземане на ежедневни управленски решения за...

Същност, функции и форми на международния кредит

Съдържание 1.Увод..................................................................................................................................4 стр 2. Същност , функции и форми на международния...

Задачи и роля на кредитния мениджмънт

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д.А. ЦЕНОВ” – гр.СВИЩОВ ДОКЛАД на тема: Задачи и роля на кредитния мениджмънт по Оперативен финансов мениджмънт Изготвил: Деница...

Управление на парите във фирмата, управление на вземанията

Въпрос 29 Управление на парите във фирмата, управление на вземанията Вземанията на предприятието в преобладаващата си част произтича от продажбите. По принцип...

Валутен борд

Д О К Л А Д по Банково дело ТЕМА: Въздействието на валутния борд върху дейността на БНБ като централна и емисионна банка....

Съвременни техники за управление на ликвидните активи.

Доклад По Корпоративни финанси Тема : Съвременни техники за управление на ликвидните активи. Изготвил: Десислава Веселинова Стойкова Гр.22...

Банкова сметка

На първо време можем да споменем, че терминът “банкова сметка” е легално определен в Наредба номер 3: това е “сметка, която банката води за отчитане на пари и...

Профил на "Оргахим" АД

Оргахим e наследник на Химически Комбинат "Гаврил Генов", като през 1993 г. е преименувано на "Оргахим" ЕООД, а през 1998 г. е преобразувано в АД и е...1 2 > 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


ПРОФЕСИОНАЛНО,   велико,   чуж,   активност,   устойчиво,   прехвърлян,   социалната,   нарушения,   Auto,   самотник,   History,   на страната,   страната,   принадлежн,   глас,   аисий Хилендарски,   аисий,   Хилендарски,   Бюджет,   Системата,   РЕГУЛАЦИЯ,   Гръцка,   гибел,   мъжките,   ухо,   число.,   духовно,   език,   държавен,   работещ,