Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (39)
 

Възпитателни функции на семейството

ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” – ГР. БЛАГОЕВГРАД Р Е Ф Е Р А Т НА ТЕМА: Възпитателни функции на семейството Изготвил: Райна Иванова Самарджиева...

Методи в училищното физическо възпитание

МЕТОДИ В УЧИЛИЩНОТО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ Методите са средства за постигане на определени цели и задачи. Отличават се от останалите учебни предмети с активна...

Теорията на възпитанието в системата на педагогическите науки

Педагогиката възниква като наука за възпитанието на младото поколение. Обществото винаги е проявявало интерес към този проблем. Редица автори от античността...

Пищови по изобразително изкуство

1 Под методика разбираме система от методи,похвати и средства за изпълнение на определена дейност,за достигане на определена цел-методика на работа.Методиката...

Запознаване на децата с растенията

Методически бележки по запознаването на децата с растението и труда за тяхното отглеждане. Съществена слабост на процеса за запознаване на децата с растенията...

Съвременният модел на сексуално възпитание

СЪВРЕМЕННИЯТ МОДЕЛ НА СЕКСУАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ Проблемите, свързани със сексуалното възпитание на младите хора е необходимо да се разглеждат от широки социални...

Методология и теория на възпитанието.

8 тема.Методология и теория на възпитанието. Вече изяснихме че науката педагогика се е зародила като част от философското познание, дълго време се е развивала от...

Методическа дейност на учителя по религия

Методическа дейност на учителя по религия В подготовката за урока по религия и в неговото конкретно реализиране учителят отчита не само урочната ситуация в...

Педагогика

Отличителни особености: Според Боряна Бонева , специфичните особености на ПУ система магат да се очертаят в следните направления: ?специфична х-ка на целите и...

Проблемът с изоставащите ученици

Всестранното развитие на младото поколение и неговото формиране са най-важната задача на образованието. В тези условия особено значение придобива онази учебна...1 2 3 4 > >> 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


Мос,   zur,   стават,   помощни,   Discuss,   въве,   водите,   предпаз,   професионална,   КЪМ,   човеш,   Over,   валута,   Work,   бук,   EPON,   Инвестиционен проект,   Инвестиционен,   проект,   play,   учениците,   убе,   цар Петър,   Петър,   цар,   Детската градина,   Детската,   градина,   опазването,   ????,