Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (321)
 

Маркетингова информационна система

Маркетингова информационна система Видове информация Вторични и първични данни. Всяко маркетингово проучване започва с набирането на вторични данни. То става...

Същност, задачи и основни предпоставки за приложението на регресионен анализ

СЪЩНОСТ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГРЕСИОНEН АНАЛИЗ Регресионният анализ е основен метод за построяване на математически модели на...

Организация на паметта в електронни цифрови машини

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАМЕТТА В ЕЦМ 5.3.1. Понятие за виртуална памет на ЕЦМ Известно е, че за изпълнение на дадена клиентска задача с ЕЦМ е необходимо в основната...

Двоични функции

лекционния курс по “Дискретни структури”. Курсът е съставен на базата следните литературни източници: 1. Денев, Й, Р. Павлов, Я. Деметрович. Дискретна...

Физика - пищов

1.Математическа обработка на данни...Измерване,точн ост на измерването.Никое измерване нe може да бъде проведено аболютно точно. Резултатите от измерванет о на...

Определяне на дължината на вълната на светлина с дифракционна решетка

Протокол № 4 Тема: Определяне на дължината на вълната на светлина с дифракционна решетка Изготвил: Димитър Станиславов Сотиров 11 а клас Цел на...

Мерки за преодоляване на финансовата и икономическа криза в България и резултатите от тях

НА ТЕМА: Мерки за преодоляване на финансовата и иконоическа криза в България и резултатите от тях 2010г. Световната финансова криза доведе до...

Двигателен апарат. Устройство и форма на костите. Растеж и развитие на костите

Двигателен апарат. Устройство и форма на костите. Растеж и развитие ка костите. I Двигателен апарат- общи данни. Изгражда се от скелета.z мускулите. Скелетът се...

ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕОРИЯ НА МНОЖЕСТВАТА

Множество - това е неопределено понятие, представящо някаква съвкупност от данни. Множеството може да се представи като съвкупност от елементи, притежаващи...

Калибриране на многоканален спектрален анализатор по енергия

Ръководител: М.Митев Протокол № 6 Тема: КАЛИБРИРАНЕ НА МНОГОКАНАЛЕН СПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗАТОР ПО ЕНЕРГИЯ I. Цел на упражнението Целта на упражнението е да...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


цветове,   живее,   продължават,   низкото,   ОБРАЗОВАТЕЛНИ,   теб,   Умения,   ранен,   негова,   ЕЗИКА,   ТИПОВЕ,   Педагогика,   зони,   Предмет,,   мод,   осъзнава,   ПОСЛАНИЯ,   изображение,   съоръжени,   Обществото,   Юридически,   Аспару,   ъгъл,   Рус,   разбери,   den,   смър,   факт,   Ултразвук,   знам,