Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (321)
 

Маркетингова информационна система

Маркетингова информационна система Видове информация Вторични и първични данни. Всяко маркетингово проучване започва с набирането на вторични данни. То става...

Същност, задачи и основни предпоставки за приложението на регресионен анализ

СЪЩНОСТ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГРЕСИОНEН АНАЛИЗ Регресионният анализ е основен метод за построяване на математически модели на...

Организация на паметта в електронни цифрови машини

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАМЕТТА В ЕЦМ 5.3.1. Понятие за виртуална памет на ЕЦМ Известно е, че за изпълнение на дадена клиентска задача с ЕЦМ е необходимо в основната...

Двоични функции

лекционния курс по “Дискретни структури”. Курсът е съставен на базата следните литературни източници: 1. Денев, Й, Р. Павлов, Я. Деметрович. Дискретна...

Физика - пищов

1.Математическа обработка на данни...Измерване,точн ост на измерването.Никое измерване нe може да бъде проведено аболютно точно. Резултатите от измерванет о на...

Определяне на дължината на вълната на светлина с дифракционна решетка

Протокол № 4 Тема: Определяне на дължината на вълната на светлина с дифракционна решетка Изготвил: Димитър Станиславов Сотиров 11 а клас Цел на...

Мерки за преодоляване на финансовата и икономическа криза в България и резултатите от тях

НА ТЕМА: Мерки за преодоляване на финансовата и иконоическа криза в България и резултатите от тях 2010г. Световната финансова криза доведе до...

Двигателен апарат. Устройство и форма на костите. Растеж и развитие на костите

Двигателен апарат. Устройство и форма на костите. Растеж и развитие ка костите. I Двигателен апарат- общи данни. Изгражда се от скелета.z мускулите. Скелетът се...

ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕОРИЯ НА МНОЖЕСТВАТА

Множество - това е неопределено понятие, представящо някаква съвкупност от данни. Множеството може да се представи като съвкупност от елементи, притежаващи...

Калибриране на многоканален спектрален анализатор по енергия

Ръководител: М.Митев Протокол № 6 Тема: КАЛИБРИРАНЕ НА МНОГОКАНАЛЕН СПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗАТОР ПО ЕНЕРГИЯ I. Цел на упражнението Целта на упражнението е да...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


РАБОТИ,   Ракообразни,   зони,   географското,   млади,   историческа,   Дихателна,   рое,   изпъл,   ангели,   Народно,   70-те,   екрана,   мотивацията,   think,   German-British,   Един,   Дими,   фика,   ЕЗИКА,   нуждите,   Общество,   курсов,   Мрежа,   soc,   своб,   Шум,   жанр,   Винчи,   естест,