Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (74)
 

Производни. Диференциал

1. Производна. Диференцируема функция Понятията производна, диференциал и диференцируема функция са въведени преди около 300 години от Нютон и Лайбниц,...

Физика - пищов

1.Математическа обработка на данни...Измерване,точн ост на измерването.Никое измерване нe може да бъде проведено аболютно точно. Резултатите от измерванет о на...

Праволинейно движение

Праволинейно движение Праволинейно движение на материална точка (спрямо определено отправно тяло!) наричаме движение, при което точката описва права линия –...

Процеси и апарати

ТЕМА1В дисциплината процеси а апарати се изучават основните закономерности т.е закони на които се подчиняват използваните в химическата перомишленост видиве...

"Инстинктивният човек" - Фройд

Инстинктивният човек Основна движеща сила в развитието на човечеството, а и на всяко живо същество, било то представител на животинския или растителния свят е...

Елиминираща по размери хроматография

РЕФЕРАТ Тема: Елиминираща по размери хроматография Хроматографски методи...

Производни. Диференциал.

Понятията производна, диференциал и диференцируема функция са въведени преди около 300 години от Нютон и Лайбниц, независимо един от друг: Лайбниц като дефинира...

Конвективен топло обмен

В КОНВЕКТИВЕН ТОПЛООБМЕН Всички тела, участващи в електротермичния процес или влизащи в структурата на електротермичните устройства, обменят топлина с...

Място, роля и значение на ДОК в контролната система

Доклад По Данъчен контрол На тема: Място, роля и значение на ДОК в контролната система Изготвил: Теодора Иванова Иванова 30гр. Сфк фак. 072191 Контролът е...

Компютърни мрежи

ПЪРВИ КОМПЮТРИ Желанието за комуникация с други хора е движеща сила на човешките същества. Разработените от нас интелигентни средства за комуникация ни...1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


хил.,   Елегия на ботев,   Елегия,   ботев,   Количествени,   Куба,   финанси,   отново,   придобив,   имат,   стига,   Ново,   инте,   Разбира се,   Разбира,   реторика,   мощнос,   Продукти н,   Продукти,   симулатор,   система,   Русский,   детс,   ЕСИ,   choose,   Елект,   VAL,   вÑ,   станат,   heart,