Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (74)
 

Производни. Диференциал

1. Производна. Диференцируема функция Понятията производна, диференциал и диференцируема функция са въведени преди около 300 години от Нютон и Лайбниц,...

Физика - пищов

1.Математическа обработка на данни...Измерване,точн ост на измерването.Никое измерване нe може да бъде проведено аболютно точно. Резултатите от измерванет о на...

Праволинейно движение

Праволинейно движение Праволинейно движение на материална точка (спрямо определено отправно тяло!) наричаме движение, при което точката описва права линия –...

Процеси и апарати

ТЕМА1В дисциплината процеси а апарати се изучават основните закономерности т.е закони на които се подчиняват използваните в химическата перомишленост видиве...

"Инстинктивният човек" - Фройд

Инстинктивният човек Основна движеща сила в развитието на човечеството, а и на всяко живо същество, било то представител на животинския или растителния свят е...

Елиминираща по размери хроматография

РЕФЕРАТ Тема: Елиминираща по размери хроматография Хроматографски методи...

Производни. Диференциал.

Понятията производна, диференциал и диференцируема функция са въведени преди около 300 години от Нютон и Лайбниц, независимо един от друг: Лайбниц като дефинира...

Конвективен топло обмен

В КОНВЕКТИВЕН ТОПЛООБМЕН Всички тела, участващи в електротермичния процес или влизащи в структурата на електротермичните устройства, обменят топлина с...

Място, роля и значение на ДОК в контролната система

Доклад По Данъчен контрол На тема: Място, роля и значение на ДОК в контролната система Изготвил: Теодора Иванова Иванова 30гр. Сфк фак. 072191 Контролът е...

Компютърни мрежи

ПЪРВИ КОМПЮТРИ Желанието за комуникация с други хора е движеща сила на човешките същества. Разработените от нас интелигентни средства за комуникация ни...1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


мен,   дървесни,   щаст,   веществата и енергията,   енергията,   веществата,   Класове,   непосред,   potent,   Бонапарт,   ВЕК,   движеща сила,   движеща,   сила,   Leben,   минало,   Разбира се,   Разбира,   нож,   1878,   Човешка,   Один,   За какво,   какво,   коли,   Въвеждане,   Cor,   Атина,   габрово-реферат,   помощ,