Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (264)
 

План-конспект за втора група в детската градина

ПЛАН-КОНСПЕКТ за II гр. в ДГ I Образователно направление:БЕЛ II Ядро: 1. Свързана реч. 2. Речник. III Тема” Да отгатнем гатанките”” IVОбразователна цел: 1. Да се даде...

План-конспект на ситуация по български език и литература в детската градина

План-конспект на ситуация по Български език и литература в подготвителна група 1. Направление: Български език и литература 2. Ядро: Възприемане на литературно...

Материали за методика на обучението по роден език в детската градина

Въпрос 6 Форми,методи и похвати на обучение за овладяване на бълг. ез в ДГ.Речева ситуация. Освен общите дидактически принципи трябва да се спазват и специфичните...

Иновационни аспекти на индивидуалната работа по математика в условията на интегрирано обучение

ВТУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ...

Числото 3 и неговата цифра- трета група в детската градина

ШУМЕНСКИУНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ педагогически факултет МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПЛАН КОНСПЕКТ НА РЕГЛАМЕНТИРАНА СИТУАЦИЯ ЗА ТРЕТА...

"Обичам те, Родино!"

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „МЛАДОСТ” –ГР. ГАБРОВО ОТКРИТА СИТУАЦИЯ във връзка с осъществяване на приемственост в учебно – възпитателната работа между...

Адлеров урок

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ гр. СТАРА ЗАГОРА Педагогически факултет Катедра: ПНУП КУРСОВ ПРОЕКТ по Съвременна образователна парадигма на Стоянка...

Взаимоотношенията в детската група

Тракийски университет Педагогически факултет Катедра: „Предучилищна педагогика” Курсова работа По: Предучилищна педагогика Тема: Взаимоотношенията...

Образование на възрастните

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" КОЛЕЖ - ДОБРИЧ Р Е Ф Е Р А Т тема: ОБРАЗОВАНИЕ НА ВЪЗРАСТНИTE...

Консултирането в детската градина-специфични подходи и методи

Софийски Университет „ Св. Климент Охридски” Факултет по педагогика РЕФЕРАТ по дисциплината Консултиране и супервизия в образованието ТЕМА:...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


Sleeping,   Характерни особености,   Характерни,   особености,   Бяла,   човешки ценности,   ценности,   човешки,   изработка,   изпитен,   Творчество,   СПЕЦИАЛНОСТ:,   законодателство,   Представя,   Елин,   казв,   българско,   БЪЛГАРИЯ,   технологии,   причини,   студ,   Мейо,   игр,   Вътрешно о,   500,   Вътрешно,   лексика,   алеко,   Independence,   трагичното,