Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (108)
 

Характеристика на тип Хордови

Хордови животни Показатели Риби Земноводни Влечуги Птици Бозайници 1. Особенос-ти Населяват водата. Първите сухоземни гръбначни животни. Първите сухоземни...

Клас Аscomycetes

? ВЪПРОС 5 ? Клас Ascomycetes-(торбести гъби) характеристика,-класификация І. Характеристика: Вегетативния мицел - клетъчен, едноядрен, хаплоиден...

Градински чай

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ АГРОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Катедра: „Растениевъдство” ________________________________________________________________ Р Е Ф Е Р А Т ПО Лечебни, ароматни и...

Овощарство

ЛЕКЦИИ ПО ОВОЩАРСТВО І ЧАСТ Тема 1. Овощарството като подотрасъл на растениевъдството. Стопанско значение. Особености на овощните растения. Доходност. Основни...

Дървесина и дървесни строителни материали

Дървесина и дървесни строителни материали Дървесината е един от най - старите строителни материали.Тя намира голямо приложение в строителството поради...

Дървесина и дървесни строителни материали

Дървесина и дървесни строителни материали Дървесината е един от най - старите строителни материали.Тя намира голямо приложение в строителството поради...

Кълвачите

КЪЛВАЧИ Кълвачите са типични дървесни птици. Обитават гори, паркове и овощни градини. Те лазят по дърветата и по – рядко...

Рисунъчен анализ

РИСУНЪЧЕН АНАЛИЗ - Дисциплината “РИСУНЪЧЕН АНАЛИЗ” полага основите на специалността дизайн като начин на мислене. Концепцията на програмата е АНАЛИТИЧНО...

Териториално развитие на производствените сили като геоикономически фактор и същевременно като глобална демографска проблематика

Териториално развитие на производствените сили като геоикономически фактор и същевременно като глобална демографска проблематика Производствената...

Бронзовата епоха

Бронзовата епоха обхваща времето от 3200 до 1100 г. пр. Хр. и се дели на три периода - ранна (3200-2500 г. пр. Хр.), средна (2500-2100 г. пр. Хр.) и късна (1600-1100 г. пр. Хр.). Периодът между...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


orde,   фур,   някои,   училище,   фик,   mer,   Трансформация,   бор,   тур,   КРАСОТА,   Текстови,   операционни,   жизнен,   морфологи,   дървесни,   строителни,   материали,   дървесни строителни материали,   жертвената,   Формирането,   политическ,   ОТГОВОРНОСТ,   Tor,   Властта,   ГИС,   трудно,   Тотална,   води.,   ботев,   Елегия,