Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (108)
 

Характеристика на тип Хордови

Хордови животни Показатели Риби Земноводни Влечуги Птици Бозайници 1. Особенос-ти Населяват водата. Първите сухоземни гръбначни животни. Първите сухоземни...

Клас Аscomycetes

? ВЪПРОС 5 ? Клас Ascomycetes-(торбести гъби) характеристика,-класификация І. Характеристика: Вегетативния мицел - клетъчен, едноядрен, хаплоиден...

Градински чай

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ АГРОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Катедра: „Растениевъдство” ________________________________________________________________ Р Е Ф Е Р А Т ПО Лечебни, ароматни и...

Овощарство

ЛЕКЦИИ ПО ОВОЩАРСТВО І ЧАСТ Тема 1. Овощарството като подотрасъл на растениевъдството. Стопанско значение. Особености на овощните растения. Доходност. Основни...

Дървесина и дървесни строителни материали

Дървесина и дървесни строителни материали Дървесината е един от най - старите строителни материали.Тя намира голямо приложение в строителството поради...

Дървесина и дървесни строителни материали

Дървесина и дървесни строителни материали Дървесината е един от най - старите строителни материали.Тя намира голямо приложение в строителството поради...

Кълвачите

КЪЛВАЧИ Кълвачите са типични дървесни птици. Обитават гори, паркове и овощни градини. Те лазят по дърветата и по – рядко...

Рисунъчен анализ

РИСУНЪЧЕН АНАЛИЗ - Дисциплината “РИСУНЪЧЕН АНАЛИЗ” полага основите на специалността дизайн като начин на мислене. Концепцията на програмата е АНАЛИТИЧНО...

Териториално развитие на производствените сили като геоикономически фактор и същевременно като глобална демографска проблематика

Териториално развитие на производствените сили като геоикономически фактор и същевременно като глобална демографска проблематика Производствената...

Бронзовата епоха

Бронзовата епоха обхваща времето от 3200 до 1100 г. пр. Хр. и се дели на три периода - ранна (3200-2500 г. пр. Хр.), средна (2500-2100 г. пр. Хр.) и късна (1600-1100 г. пр. Хр.). Периодът между...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


щаст,   веществата и енергията,   енергията,   веществата,   Класове,   непосред,   potent,   Бонапарт,   ВЕК,   движеща сила,   движеща,   сила,   Leben,   минало,   Разбира се,   Разбира,   нож,   1878,   Човешка,   Один,   За какво,   какво,   коли,   Въвеждане,   Cor,   Атина,   габрово-реферат,   помощ,   Осво,   финанси,