Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (426)
 

Ситуационен анализ на маркетинг обкръжението на българският пазар на мобилни устройства

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” Специалност:Международни Икономически Отношения...

Капиталов механизъм на фирма

Варненски свободен университет “Ч. Храбър” Курсов проект По Международен финансов мениджмънт Капиталов механизъм на фирма...

Глобална търговска марка

Иван Венков Велчев Фак. Номер: 101110382 група: 1622 поток:163 1) Трябва ли Espoir да издигне инициативата си за нова търговска марка на глобално ниво? Най-важното нещо...

Икономическото развитие на Германия между двете световни войни

ВТУ „Тодор Каблешков” Икономическото развитие на Германия между двете световни войни Студент: Специалност: Учебна...

Източници на правото и правни норми

Стопанска Академия „Д. А. Ценов”-гр. Свищов Източници на правото и правни норми (доклад) На Цветелина Денчева Стефанова Специалност:...

Казус стопанска история

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Бакалавърска програма Учебна дисциплина “Стопанска история” К У Р С О В А Р...

Място и роля на актюерските разчети в управлението на осигурителните фондове

Място и роля на актюерските разчети в управлението на осигурителните фондове 1. Основни видове осигурителни фондове: - Осигурителните фондове предназначени да...

Режими на работа на трансформатора

Режими на работа на трансформатора 1. Режим на празен ход – първичната намотка е включена към напрежение, а към първичната намотка на трансформатора Измерват...

Радиовълни и антени

Среда за разпространение на електромагнитните вълни І. Свойства на средата Под среда за разпространение, се разбира това пространство, в която се проявяват...

Пожароизвестителна техника

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Габрово Факултет „Електроника и електротехника” Катедра „Комуникационна техника и технологии” РЕФЕРАТ Тема:...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


nalysis,   рей,   Тежките,   ПРИ ЧОВЕК,   ЧОВЕК,   ПРИ,   предста,   Пра,   живота на х,   живота,   help,   разпл,   самостояте,   обосновка,   значение,   неин,   микрокомпютри,   варианти,   свьрзани,   арм,   Дервишово,   време,   someone,   аномалнит,   Черен,   Думата,   роли,   хране,   ПРОЛЕТ,   Кол,