Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (59)
 

Машинни елементи

1. Основни понятия в учебната дисциплина 1.1 Изделие е произведен предмет или съвкупност от предмети. Детайл е изделие от еднороден материал без да се сглобява,...

Винтов крик

Русенски университет ”Ангел Кънчев” КУРСОВА РАБОТА №1 Тема: Винтов крик Изходни технически данни: h=170mm Fa=17000N Вид на конструкцията : Лята...

Производство на Сa-комплексна смазка

Производство на Ca – комплексна смазка 1. Tеоретични основи и предназначение. Смазките (греси) представляват структурирани дисперсни системи,състоящи се от...

Характеристика на тип Хордови

Хордови животни Показатели Риби Земноводни Влечуги Птици Бозайници 1. Особенос-ти Населяват водата. Първите сухоземни гръбначни животни. Първите сухоземни...

Нарушения на гълтането

Нарушения на гълтането Откакто ортодонтите (хирурзи зъболекари, специализирани в имплантирането на зъби) и стоматолозите (лекари специалисти по челюстите и...

Геометричен синтез на зъбно зацепване

КУРСОВА ЗАДАЧА ГЕОМЕТРИЧЕН СИНТЕЗ НА ЕВОЛВЕНТНО ЗЪБНО ЗАЦЕПВАНЕ С ЦИЛИНДРИЧНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА 1. Анализ на изходните данни и определяне на броя на зъбите на...

Измерване на електрическа енергия с еднофазен идукционен електромер

Русенски Университет “Ангел Кънчев” Катедра “Теоретична измервателна електротехника” Протокол № 2 Тема: Измерване на електрическа енергия с...

Оптимизационен синтез на зъбна предавка

ЧАСТ ВТОРА ОПТИМИЗАЦИОНЕН СИНТЕЗ НА ЗЪБНА ПРЕДАВКА Условие на задачата. Зъбите на колелата 1 и 2 на предавателната кутия (фиг.2.1), са прави и с нормална височина....

Курсов проект по термична обработка

„Русенски университет "Ангел Кънчев" Катедра "Материалознание и технология на материалите" КУРСОВ ПРОЕКТ по „Термично обработване на...

Зъбни предавки

ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ 1. Общи сведения. Основи на теорията на зацепването. Общи сведения Зъбните предавки са предавателни механизми, чиито звена са зъбни колела и...1 2 3 4 5 6 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


Изолация,   черния,   намотките,   действително,   проблемите,   помощ,   националното,   разположена,   Цикъл,   худ,   националната,   УПРАВЛЕНСКИ,   POINT,   услуга,   ГРИЖИ,   happiness,   основни,   света,   АЛТЕРНАТИВ,   Трети,   раздел,   съоръжения,   послания,   личното,   контраст,   заед,   Взаимодей,   those,   Рамка,   дом,