Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (118)
 

Русофобство срещу русофилство през погледа на Иво Инджев (течна дружба)

Русофобство срещу русофилство през погледа на Иво Инджев (Течна дружба) Тълковен речник : Русофил - Привърженик и поклонник на всичко руско. Русофоб -...

Gerund or infinitive

Изрази след които се използва -ing форма apply oneself to doing sth заемам се сериозно с нещо at the risk of doing sth с риск да направя нещо be accustomed to doing sth свикнал съм да правя нещо be...

Теория на относителността на Алберт Айнщайн

РЕФЕРАТ върху теория на относителността на Алберт Айнщайн Алберт Айнщайн роден в Уим, Германия на 14 март 1879 година. Той е немски физик-теоритик,...

математическа дисциплина

В/ка математическа дисциплина съдържа определени понятия и твърдения, които се излагат в оп-ределен ред. За тези, които се въ-веждат първи не могат да се дад-ат...

Организационни аспекти на медицинското обслужване на жените. Организация на акушеро-гинекологичната помощ

Тракийски университет Медицински факултет Реферат: На тема:Организационни аспекти на медицинското обслужване...

Методи за продажба на стоките

Методи за продажба на стоките А.Продажба чрез –особености а)работното място на продавача е отделено с щанд б) стоките са подредени зад продавача отделени са...

Потребителски заеми

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЗАЕМИ 1. Продуктова специфика на потребителското кредитиране Потребителските заеми са един от най-динамично развиващите се сегменти на...

Сделки с ценни метали

Тема 17 СДЕЛКИ С ЦЕННИ МЕТАЛИ 1. Специфика на пазара на ценни метали. ? Банките участват в търговията с ценни метали като дилъри или депозитари. ? По-активни са...

Анализ качеството на привлечените средства на банката

ВЪПРОС 77 Анализ качеството на привлечените средства на банката Състав и структура на банковите пасиви – Управлението на банковите активи до голяма степен...

Анализ качеството на привлечените средства на банката

ВЪПРОС 77 Анализ качеството на привлечените средства на банката Състав и структура на банковите пасиви – Управлението на банковите активи до голяма степен...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


Аналитична,   стопанството,   игра,   ГРУПИ,   изображение,   нещ,   something,   надморска,   Антитела,   Международно,   Аналитична химия,   Part,   химия,   центрове,   either,   справяне,   двигателн,   колебания,   трудн,   бъдеш,   изменението,   Catch,   природен свят,   природен,   свят,   разпространение,   бактериална,   вятър,   Равнец,   КНИГИ,