Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (168)
 

Евристично тьрсене

Глава 11. Евристично търсене 11.1. Разработване на евристики От разгледаните досега различни стратегии на търсене е видна важността на евристиките при...

Пищови по финанси

1.Изменение на ст-та на парите във времето. Бъдеща и настояща ст/ст При управлението на финанс отношения се налага да се извършват различни финанс изчисления,...

Изчисляване на данъка върху печалбата

1. Изчисляване на данъка върху печалбата Данъчни постоянни разлики са счетоводни приходи или разходи, които не следва да се вземат предвид при определяне на...

Финансово планиране във фирмата

Доклад на тема: „Финансово планиране във фирмата” Изготвили: Б. Блажев Е. Иванов М. Атанасова М. Иванова С. Тончев Финансово планиране във...

Моделиране на системи чрез хомогенни структури. Цифрови интегриращи машини и диференциални анализатори. Моделиране на функции. Решаване на системи линейни уравнения

В настоящата тема се предлага запознаване с теорията на цифровите интегриращи машини и структури за анализ и синтез на сложни системи. Целта е използването на...

Изчисления за електромерно табло

Технически изисквания За дставка на нестандартни електромерни табла с немаетална обвивка тип ТЕПО/за открит монтаж/ и ТЕПЗ/за закрит монтаж/ Технически...

Основни конструкционни материали използувани в химическото машиностроене.

Основни конструкционни материали използувани в химическото машиностроене. Изборът на материалите за изработване на машините и апаратите се определя от:...

Курсова работа по ККА - Нискочестотен трансформатор

НАЧАЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ За мощност 3W и продължителен режим на работа, за проектирания НЧТ се отчита оптимална стойност на к.п.д. ?=0,8. Изчислява се...

Курсова задача по ЕМС

Задание за курсовата работа Изходни данни Dср =950mm Да се извършат следните изчисления: 1....

Курсова работа оит

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Катедра: Eлектроснабдяване електрообзавеждане и електротранспорт Специалност:...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


РАБОТНИ,   матрица,   създадена,   изпъл,   софтуер,   Парите,   повърхност,   север,   Арам,   чрез които,   чрез,   които,   WWW,   централно,   зони,   на време,   време,   Тази,   Атмосферат,   аномалнит,   ПАЗАРИ.,   пока,   административни,   прабългари,   Шум,   тази,   Леонардо,   Дими,   Мотиви,   енергия,