Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (18)
 

Физика - пищов

1.Математическа обработка на данни...Измерване,точн ост на измерването.Никое измерване нe може да бъде проведено аболютно точно. Резултатите от измерванет о на...

Стабилизатор на напрежение

1.Общи Сведения: Стабилизаторите на напрежение и стабилизаторите на ток са предназначени да подържат неизменни (стабилни) стойностите на захранващото...

Историческата диалектика е една

ИСТОРИЧЕСКАТА ДИАЛЕКТИКА Е ЕДНА ( Таню Иванов Танев, Възраждане, Варна ) Много често чуваме думите, че Социалистическият строй е само утопия, че той...

Планетата Венера

Венера Венера е втората по ред планета от Слънцето и носи името на богинята Венера от римската митология. Тя е земеподобна планета, много близка по големина и...

Глобално затопляне

Глобално затопляне Общи данни и занчение: Повишаването на средните температури на атмосферата и океаните през последните десетилетия се нарича глобално...

Прахоуловители

Прахоуловители – Жалузиен утаител - Фигура 1 Този вид утаител спада към тип инерционно утаяване, при което запрашения газ променя внезапно посоката на...

Определяне инертния момент на тяло и дирекционния момент на нишка

ВТУ “Тодор Каблешков” гр. София Катедра: Електротехника и физика Студент: Здрвавко Александров Джамбазов уч.гр.1111 гр.I ПРОТОКОЛ №3 Тема: Определяне инерчния...

Оптоелектронни елементи – фоторезистори, фотодиоди, фотоелементи, фототранзистори - характеристики и параметри.

Оптоелектронни елементи – фоторезистори, фотодиоди, фотоелементи, фототранзистори - характеристики и параметри. Оптоелектронните прибори са чувствителни към...

Стандартно определение на параметрите на импулсни напрежения

1.8. Стандартно определение на параметрите на импулсни напрежения (от ръководството) 1.9. Волт-секундна характеристика Фиг. 18.а. Волт-секундна характеристика...

Антропогенно въздействие върху генетичното равнище на организация на живота

АНТРОПОГЕННО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ГЕНЕТИЧНОТО РАВНИЩЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЖИВОТА Заради изглеждащите ни бавни изменения в природната среда ние не усещаме по...1 2 > 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


ЕЛЕКТРОНЕН,   made,   ПРАВИТЕЛСТ,   дрехите,   кръ,   III,   Travel,   микроорганизмите,   Франсоа,   ада,   химия,   излага,   Аналитична,   стопанството,   игра,   ГРУПИ,   изображение,   нещ,   something,   надморска,   Антитела,   Международно,   Аналитична химия,   Part,   центрове,   either,   справяне,   двигателн,   колебания,   трудн,