Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (269)
 

Характеристика на елементите от i Б група

Характеристика на елементите от I Б група. 1.Мед, Cu=63.54 Разпространение. Среща се понякога в свободно състояние. Под формата на минерали се среща в значителни...

Мазнини и сапуни

I. Мазнини Една от по-важните групи органични вещества с биологично значение, които са обект на биоорганичната химия са липидите /от гръцки „липос“ – мазнини/....

Организмът- единно цяло

Организмът-единно цяло Огромният брой клетки в многоклетъчните организми са групирани в тъкани,а тъканите образуват органи.Органите са обособено...

Прокариотни клетки

Прокариотни клетки Прокариотните клетки са най-многобройните и най-старите обитатели на Земята. Милиарди години те са се развивали успоредно с еукариотните. Те...

Методи за изследване проницаемостта на клетъчните мембрани

ПРОНИЦАЕМОСТ НА КЛЕТКИТЕ Способността на клетките да пропускат водата и разтворените в нея вещества се нарича проницамост. Тя не е еднаква за различните клетки...

Обща характеристика на гъбите

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЪБИТЕ Гъбите заемат междинно място между животинското и растителното царство, но са по-близки до животинското. Приличат на животните...

Клетъчно ниво на организация на материята

Две столетия след като Хук въвежда термина „клетка” възниква „клетъчната теория” на Шлайден и Шуван. Според нея клетката е най-малката структурна и...

Ароморфози

ДОКЛАД по биология на тема: АРОМОРФОЗИ Ароморфози (от гр.auro– повдигам, и morfozis– образец, форма). Това са събития с далечни еволюционни последствия,...

Зоология на безгръбначните животни

Подцарство Protozoa Общи белези, характеризиращи едноклетъчните животни 1. Тялото е представено от 1 клетка, съдържаща цитоплазма и ядро (нуклеус) – еукариотни...

Прокариотни клетки

Тема №8 Прокариотни клетки Прокариотните клетки са най-многобройните и най-древните обитатели на Земята. Милиарди години те са се развивали едновременно с...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


ira,   микроскоп,   кучетата и котките,   кучетата,   котките,   стратегия,   пакет,   странен,   Спец,   Средства н,   Средства,   Къси,   Някои,   Годишно,   чове,   Рое,   древни,   мощнос,   типа,   Вътрешна,   Chance,   Любен Каравелов,   Любен,   Каравелов,   Информати,   части,   затв,   Мощни,   които чове,   които,