Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (149)
 

Исторически преглед на развитието на числовите системи и алгебрата

Исторически преглед на развитието на числовите системи и алгебрата Изучаването на история на математиката ни дава информация за възникването и развитието...

Магнитно-резонансна томография

Факултет Обществено здраве Специалност Кинезитерапия Реферат По Образна диагностика Тема: Основни принципи в устройството на магнитно- резонансната...

Закон за синия цвят на лорд Рейли

МАТЕМАТИЧНИ МЕТОДИ В ТЕОРИЯТА НА РАЗСЕЙВАНЕТО 1. Закон за синия цвят на лорд Рейли Теорията на разсейването играе централна роля в математическата...

Същност на безналичните плащания

1. Същност на безналичните плащания В съвременните условия бързата промяна на парите продължава-съществуват т.нар. електронни пари. Те още се наричат компютърни...

Компютърни дидактични игри

Компютърната игра е ново средство за обучение и възпитание на децата,което се включва в общата система на игровата дейност.Компютърните игри са средство за...

Компютърно томографско изследване на корем

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ПЛОВДИВ КУРСОВ ПРОЕКТ НА ТЕМА : „ КТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕМ”...

Usb шина и usb устройства

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” Факултет: Електротехника, електроника и автоматика Катедра: Компютърни системи и технологии РЕФЕРАТ по...

USB шина и USB устройства

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” Факултет: Електротехника, електроника и автоматика Катедра: Компютърни системи и технологии РЕФЕРАТ по...

Компютърни Алгоритми

Обобщение Алгоритмите са главен обект за изучаване в компютърната информатика. Алгоритъм е система от указания (команди), която задава елементарни действия и...

Информатика

АРХИТЕКТУРА НА КОМПЮТЪРНАТА СИСТЕМА Компютърната система се състои от централен процесор, памет, системна шина и периферия ЦЕНТРАЛЕН ПРОЦЕСОР /МИКРОПРОЦЕСОР...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


foot,   “Дон Кихот”,   Кихот”,   “Дон,   1000,   in Me,   форми,   НЕРВ,   Беседа,   ПРЕДУЧИЛИЩНА,   ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА,   ПЕДАГОГИКА,   РИСКОВ,   гръдни,   Великобрит,   Може,   дебело,   Конспект,   да усетим,   усетим,   страни,   Синтез и анализ на алгоритми,   алгоритми,   Синтез,   анализ,   разочарова,   Баскетбол,   документа...,   РАЗКАЗВА,   елементи н,