Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (155)
 

Управление на маркетинговата дейност на "Загорка" АД

Нов български университет Икономика ДО Бизнес Администрация Тема: Анализ и усъвършенстването на маркетингова дейност в “ Загорка” АД...

Основни стилистични тропи и фигури

ОСНОВНИ СТИЛИСТИЧНИ ТРОПИ И ФИГУРИ За постигане на по-голяма изразителност на речта се използват два вида изразни средства. Първите постигат по-голяма сила на...

Устойчивост на почвите

УСТОЙЧИВОСТ НА ПОЧВИТЕ. Устойчивостта на почвите има водеща роля при осигуряване на надеждността и дълготрайността на строителните съоръжения. Основни...

Въображение и творчество

РУ „ Ангел Кънчев” ФПНО по РТС в ПУВ и НУВ на тема: „Въображение и творчество”...

Еластичност на контактните мрежи. Приведена маса.

Въпрос № 2 Тема: Еластичност на контактните мрежи. Приведена маса. Контактните мрежи са еластични конструкции. Когато се движи токоприемникът под контактния...

Токоснематели за постоянен и променлив ток

Въпрос № 4 Тема: Токоснематели за постоянен и променлив ток. Конструктивни особености Технически изисквания Токоснемателите са тягови електрически апарати,...

Обяснителна записка по стоманобетонни конструкции

Определяне дебелина на плочата Избирам дебелина на плочата Определяне на натоварването върху плочата собствено тегло 0,24.25=6 kN/m...

Курсов проект по стоманобетон

Университет по архитектура, строителство и геодезия Катедра “Масивни конструкции” Курсов проект по Стоманобетон на Радостина Пенева Митева...

Договор за авторски надзор

ДОГОВОР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР №......../...............20......г. 1. СТРАНИ 1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...

Стройко

„Стройко” ООД Представяне на фирмата Дружеството с ограничена отговорност „Стройко”със седалище и адрес на управление в гр.Благоевград и с предмет на...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


вятъра,   hat,   апарат,   състав,   well,   Гръбначен,   The Thracian Tomb,   Thracian,   Tomb,   The,   have,   риска,   оказват,   услуги,   финансиране,   уче,   данъчна политика,   данъчна,   политика,   лек,   Сеизмични,   ВЪНШНИТЕ,   проверки,   Could,   Велика,   средство,   алигери,   Анализ на н,   Анализ,   напротив,