Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (212)
 

Тропи и фигури

Тропите - единици (думи, словосъчетания, изречения), които представляват израз, реализиращ преносен смисъл - напр. олицетворение, метафора, метонимия, ирония,...

Дон Кихот и Санчо Панса – контраст и еднаквост

Сблъсък между идеал и действителност в романа „ Дон Кихот” Романът на Сервантес „ Дон Кихот „ е пародия на рицарски роман, но създадената художествена...

„Една българка” - Иван Вазов. „Вярата и благородството срещу страха и егоизма” - съчинение разсъждение върху Трета глава

„Една българка”- Иван Вазов „Вярата и благородството срещу страха и егоизма” Съчинение разсъждение върху III глава Трети епизод противопоставя...

Геоложки строеж на Северна Америка

Геоложки строеж на Северна Америка Морфоструктурата на континента отразява същите контрасти, както и неговата морфография. На изток са разположени обширни...

Проект на осветителна електрическа уредба на малък промишлен цех

ПГМТ „Владимир Комаров” Град Силистра ПРОЕКТ №1 Тема: проект на осветителна електрическа уредба на малък промишлен цех...

Анатомия на инвестиционниия портфейл

Инвестиционния протфейл е важен елемент на съвременното управление на инвестициите. Неговото основно призвание е свързано с контрастирането и съобразяването...

Организация на генетичния материал

Тема № 5 Унаследяване на признаците при полова хибридизация 1.Хибридологичен анализ – Система от кръстоски при която се проследява унаследяването в редица...

Хистеросалпингография

HSG е важен тест, който е част от основната оценка на безплодието. Обикновено HSG се прави в рентгеновото отделение на болницата, където контрастното вещество...

Изследване на отделителна система

Лекция 1 – 2 часа Подготовка за изследване на отделителната система. Задължения на медицинската сестра. Функционално изследване на бъбреците. Инструментални...

План за сестрински грижи при болни от бронхиална астма

ПЛАН ЗА СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛНИ ОТ БРОНХИАЛНА АСТМА Софийски Университет Св.Климент Охридски Определение Бронхиалната астма е хронично неинфекциозно...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


Изолация,   заед,   Взаимодей,   those,   Рамка,   дом,   проникнали,   техника,   engagement,   Japan,   Николай,   вдъхнов,   Term,   ГЕОГРАФСКО,   активи,   ПРИ,   feel,   упражнението,   оня,   Ста,   вечеря,   Водорасли,   ВАЖНИ,   конструкции,   вятъра,   hat,   апарат,   състав,   well,   Гръбначен,