Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (97)
 

Курсова работа по лексикология

Русенски университет “Ангел Кънчев” Факултет “Природни науки и образование” курсова задача по...

Начален преговор – 8 клас

Начален преговор – 8 клас Езикознание. Дялове на езикознанието. Правописни особености. І. Езикови равнища....

Съществително име

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Т е м а : Съществително име Студент: Фак. № Специалност: Курс: Група: Ръководител на упражнението: Дата:...

Тропи и фигури

Тропи троп – изразно средство, което се състои в преносна употреба на думите (заместване на една дума с друга / избор между възможни езикожи единици) Алегория –...

Словосъчетание (синтагма)

23. Словосъчетание (синтагма) Изречението като единица на синтактичното равнище е съставено от словосъчетания (синтагми) и съответно се сегментира на тях....

Лексикология

ЛЕКСИКОЛОГИЯ Лексикологията е наука за думите, за тяхното значение и про- изход. Разглежда и отношението между думите, обогатяването на речника, промените в него....

Обогатяване на лексикалния състав на българския език-домашни и заети думи

Лексикология Въпрос 2 Обогатяване на лексикалния състав на българския език-домашни и заети думи 1.Бълг.лексика според произхода на думите. Според своя...

Синтаксис. Словоред и информационна структура

Синтаксис Въпрос 9 Словоред и информационна структура Нормалното и пълноценно изречение представлява определена съвкупност от думи, които се подреждат...

Поетическа лексика. Своеобразие и функции на различните лексикални пластове в изграждането на творбата

16. Поетическа лексика. Своеобразие и функции на различните лексикални пластове в изграждането на творбата. РЛТ-68: Поетическата лексика е обликът на думите,...

План-конспект на урок по английски език за 3 клас

Цели: 1.Въвеждане на нова лексика и формиране на умения за нейното използване в изречения. 2. Затвърждаване на уменията за формиране на диалози. 3. Доизграждане...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


алеко,   Independence,   трагичното,   Call,   Елин,   тръба,   fess,   История Славянобългарска,   Социалната,   Славянобългарска,   История,   План-конспект по,   План-конспект,   Вътрешно,   планета,   цветовете,   банков,   sto,   Вериги,   на Шипка,   Шипка,   monitor,   селски,   логистичн,   урок,   определят,   брега,   вреди,   Зло,   Тип,