Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (25)
 

Речева комуникация

1.Речева комуникация (РК). Характер. Р-ва ситуация. Тема и канал. 1. Същност – речево взаимодействие м/у двама събеседници за размяна на информация под формата на...

Словосъчетание (синтагма)

23. Словосъчетание (синтагма) Изречението като единица на синтактичното равнище е съставено от словосъчетания (синтагми) и съответно се сегментира на тях....

Елементи на невербалните послания

ЕЛЕМЕНТИ НА НЕВЕРБАЛНИТЕ ПОСЛАНИЯ Човешките предаватели – очите като източник на информация, поза и жест Невербалните компоненти в комуникацията са носители...

Дисграфия

ДИСГРАФИЯ Проблемите при писане най-често се демонстрират в бавно осъществяване на процеса, пространствени неточности – огледално или деформирано изп...

Обучението по фонетика в 1-4 клас

ОБУЧЕНИЕТО ПО ФОНЕТИКА В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ Проф. дпн Галя Христозова - БСУ Abstract: The paper discusses the nature and specifics of teaching phonetics in primary school. Analyzed are the volume and content of phonetic...

Описание на наблюдаван урок по Български език

Софийски университет “Св. Климент Охридски” ОПИСАНИЕ на наблюдаван урок по български език Тема: “Нелични глаголни форми. Минало...

Развитие на социалното поведение на учениците от средна училищна възраст като предпоставка за организиране на „отвореното обучение”

Развитие на социалното поведение на учениците от средна училищна възраст като предпоставка за организиране на „отвореното обучение” Подготвил...

Развитие на социалното поведение на учениците от средна училищна възраст

Развитие на социалното поведение на учениците от средна училищна възраст като предпоставка за организиране на „отвореното обучение” Развитието и...

Съдържание и унификация на основните понятия в специалната педагогика

3 въпрос Съдържание и унификация на основните понятия в специалната педагогика. Корекция. Компенсация. Рехабилитация. Компенсаторно- корекционен процес...

Методока за обучение по монологично свързана реч

ІІІ.МЕТОДОКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МОНОЛОГИЧНО СВЪРЗАНА РЕЧ Свързаната реч не е сбор от звуци или думи, а смислово цяло, изразяващо определени мисли, чувства,...1 2 3 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


алели,   развитие,   англий%D,   КУРСОВА,   Окислителни,   Закономерности,   по-късно,   анализ,   very,   заг,   на живота,   живота,   luck,   нса,   нравствено,   разработка,   играта.,   “малкия,   между,   Finn,   природен,   Живот,   маркетингова,   акомодация,   маркетингово,   забравил,   многообраз,   овощарств,   Методи за и,   Методи,